Een bericht van uitstel, maar zeker geen afstel!
Het moment van de Bieb Geschiedenis Quiz 2018 bleek voor meerdere deelnemers van vorig jaar een struikelblok, waardoor zij het voor dit jaar af moesten laten weten.
Het aantal aanmeldingen bleef daardoor achter bij de verwachting.
Deze beide feiten opgeteld heeft de organisatie doen besluiten de quiz uit te stellen naar een moment verderop in het jaar.

Wat komt dan meer in aanmerking dan een dag in oktober Maand van de Geschiedenis?

Er is nu gekozen voor

donderdag 11 oktober 2018 vanaf 19.30 uur.

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,