Grafsteenfragmenten.jpg

7 – Grafsteenfragmenten gebruikt voor dijkversteviging.

Na ruiming van graven of begraafplaatsen werden grafstenen en ornamenten verhandeld als bouwmaterialen.
Het is bekend dat oude grafstenen voor openbare werken werden gebruikt.
In de 18e eeuw vooral bij dijkversterking toen de door zeeschepen meegevoerde paalworm ook in de Zuiderzee bleek te gedijen en houten paalbeschoeiingen vernielde.
Alleen steen bleek duurzaam en werd van heinde en ver aangevoerd.

Grafsteen van Gent

Eén van de stenen is nog vrijwel compleet en afkomstig uit het Belgische Gent.
Deze grafsteen is met recht een ‘zwerfsteen’.
De reis verliep als volgt: na afbraak van de kerk bij Gent, werd de steen in 1799 naar Noord-Holland verscheept. Daar diende hij als dijkversterking bij de verbetering van de West-Friese zeedijk. Bij de drooglegging van een proefpolder bij het Noord-Hollandse plaatsje Andijk kwam de steen weer tevoorschijn. Na jarenlang bij een boerderij te hebben gelegen, kwam het uiteindelijk op Schokland terecht.