Herinneringsplaquette 1940 - 1945 - in gebouw gemaal Buma, nabij Lemmer

Gedenkplaat 1940 – 1945 – in gebouw gemaal Buma, nabij Lemmer

  • Titel:Gedenkplaat 1940 – 1945
  • Plaats: in gebouw gemaal Buma, nabij Lemmer
  • Materiaal: bron
  • Jaar: 2000

De Gedenkplaat (plaquette) hangt in de hal van het Buma gemaal, waardoor ‘kunst in de openbare ruimte‘ eigenlijk discutabel is.
Het verdient mijn inziens een prominente plaats aan de gevel.


 gedenkplaat 1940 - 1945 - Waterschap - Rutten - Lemmer

Met dank aan Gerrit van het Waterschap Zuiderzeeland.


De geschiedenis
Het monument Waterschap Zuiderzeeland in Lemmer (gemeente De Fryske Marren) is opgericht ter nagedachtenis aan de acht medeburgers die in 1940 bij een bomontploffing zijn omgekomen.

Op 27 juli 1940 werden door een Brits vliegtuig overtollige bommen afgeworpen boven de werkhaven van Lemmer.
Een van de bommen explodeerde niet, maar beschadigde wel de waterleiding van de zogeheten gemaalhuizen bij het poldergemaal Buma.
Bij herstelwerkzaamheden ontplofte de bom alsnog.
Hierbij kwamen drie medewerkers van de waterleidingmaatschappij en vijf omstanders om het leven.

Onthulling
Oorspronkelijk stonden slechts twee namen van de medewerkers van de Rijksdienst der Zuiderzeewerken op de gedenkplaat.

1940 – 1945
TER NAGEDACHTENIS 
AAN HEN DIE VIELEN
J.H. CRETIER
M. WESTERVELD

Op 27 juli 2000 is de tweede versie met acht namen onthuld door initiatiefnemer Jan de Vries en dijkgraaf Henk Tiesinga.
De heer De Vries is de echtgenoot van een dochter van een van de slachtoffers.
Op de dag van de onthulling was het zestig jaar geleden dat de acht Lemsters zijn omgekomen.

1940 – 1945
TER NAGEDACHTENIS
AAN HEN DIE VIELEN

J. DIRKSEN   27 juli 1940
C.B. KOOLE 
J.R. KOOPMANS
J. LEIJENAAR
G. NIEUWENHUIS
T. ROOSSIEN
K.W. VERHOEFF
M. WESTERVELD

J.H. CRETIER   3 mei 1945


Buma - Buma-gemaal.jpg

Waterdichter Niels Blomberg

In 2011 heeft het Waterschap dit gedicht van ‘waterdichter’ Niels Blomberg geplaatst.
Een gedicht wat refereert aan het noodlottig ongeval:

IN DE SCHADUW VAN HET OUDE LAND
BIJ DE DIJK DIE LAND DROOGKLIEFT
VAAGT ÉÉN KLAP ACHT DROMEN WEG
DE POMPEN BLIJVEN MALEN

Waterschap Zuiderzeeland heeft een eigen waterdichter die zijn talenten inzet om gedichten te schrijven over water in Flevoland.

Niels Blomberg is de officiële – en de eerste – waterdichter van ons waterschap.
Belangrijke gebeurtenissen van het waterschap luistert hij op met een speciaal watergedicht


Lees hier meer over de drie gemalen in de Noordoostpolder.


Bron: 4en5mei.nl, de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Nog veel meer gedetailleerde informatie op de website van SPANVIS door Roelie Spanjaard Visser :
https://www.spanvis.com/lemmer/oorlog-lemmer-lemsterland/de-bomexplosie-lemmer-27-juli-1940

Lees: bronnen & Privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek