Kadoelerkeersluis

Kadoelerkeersluis


Een sluis regelt de waterkering tussen twee wateren.
De Kadoelerkeersluis (Kraggenburg) regelt de waterkering tussen het Zwarte meer en het Kadoelermeer.
Het ‘Zwarte Water’ stroomt uit in het Zwarte Meer om vervolgens door te stromen via het Ketelmeer naar het IJsselmeer.
Bij aanhoudende Noord-Wester wind zal het water vanuit het IJsselmeer opstuwen richting Ketelmeer.
Het water kan dan niet weg. De stroomrichting kan zelfs omkeren naar het Zwarte water toe. Foute boel !
Daar zijn de dijken in het Kadoelermeer richting Vollenhove / Blokzijl niet op berekend.
Bij normaal weer staat de sluis open en is vaarverkeer mogelijk.
Bij sluiting van de Kadoelerkeersluis is de Kop van Overijssel en dus het achterliggende gebied beschermd tegen overstromingen.
Kadoelerkeersluis-waterrichting.jpg

Bij een voorspelde waterstand van 1.00 meter boven NAP moet de Kadoelerkeersluis dicht.
Dan werkt de sluis als een dijk die het water tegenhoudt.

Een paar keer per jaar test het waterschap de schuifdeuren en zorgen we ervoor dat alles soepel werkt.

Als ook de Balgstuw (2002) bij Ens opgeblazen wordt, moet het water in dit Zwarte Water nauwlettend in de gaten gehouden worden.


vlcsnap-2018-10-16-14h34m30s239-Medium.jpg

Hevelhuisje Kadoelen/Leijnse

hevelhuisje.jpg

De hevel Kadoelen op de Kadoelerdijk is een traditioneel uit baksteen opgetrokken gebouwtje. In het huisje staat een bijzondere pomp voor de aandrijving van de hevel. De pomp stamt uit de vijftiger jaren en is afkomstig uit de Verenigde Staten. Het hevelhuisje dient om water uit de Vollenhoverkanaal in te laten in de Noordoostpolder.

De pomp is aan vervanging toe, maar dat is niet mogelijk. Daarom wordt dit huisje een cultureel monument en wordt er 100 meter verderop een nieuw hevenhuisje gebouwd.

hevelhuisje2

Dit hevelhuisje voorziet in de waterbehoefte van een relatief klein wateraanvoergebied dat door de zandige bodem sterk aan uitzijging (het ‘weglekken’ van water door de doorlatende zandbodem) onderhevig is. Het hevelhuisje op de Kadoelerdijk is een van de twee nog originele bakstenen hevelhuisjes.

Vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde heeft Waterschap Zuiderzeeland besloten om de hevel Kadoelen te renoveren als watererfgoedobject en een nieuwe hevel te plaatsen die de functie van de oude hevel overneemt.


Leijnse-Hevel.jpgHet huisje heet sinds 30 januari 2015 ‘Leijnse – Hevel’

Foto en film : Nick van Dokkumburg