Kerken in Emmeloord

Emmeloord, Moerasandijviestraat – Hervormde Kerk

Uit Reliwiki

Jaar ingebruikname: 1945
Huidige bestemming: buiten gebruik

Geschiedenis
Houten noodkerk. In eerste instantie in gebruik geweest door de R.K. geloofsgemeenschap. Toen echter in 1951 de R.K. kerk aan de Noordzijde gereed kwam, nam op 26 april 1951 de Christelijke Gereformeerde gemeenschap de noodkerk in gebruik. 2 maanden later werd het gebouw als kleuterschool in gebruik genomen. In 1952 naar Bant.

Emmeloord, Nagelerstraat 2 – De Hoeksteen

Naam kerk: De Hoeksteen
Genootschap: Christelijke Gereformeerde kerk
Adres: Nagelerstraat 2
Postcode:8301XE
Jaar ingebruikname:1952
Architect:Ravesteyn, S. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk Monument

Geschiedenis
In 1950 ontworpen door de bekende architect Sybold van Ravesteyn, min of meer in de Delftse schoolstijl. De bouw startte op 19 maart 1951. De bouwer was de firma Oord uit Vriezenveen. Tot 2006 was deze kerk een Ned. Hervormde kerk. Daarna is hij verkocht aan de Christelijke Gereformeerde kerk. Na de verkoop is de kerk gerestaureerd in opdracht van de bouwcommissie van Christelijke Gereformeerde Kerk te Emmeloord. De renovatie is uitgevoerd onder advies en toezicht van Monumentenwacht Overijssel / Flevoland.

Bericht uit ± 2005: De Samen op Weg-gemeente is van plan de Ned. Hervormde Hoeksteen (1952, S. van Ravesteyn) en de Gereformeerde Nieuw Jeruzalemkerk (1953, W.H. Verschoor) te sluiten en te verkopen. Er kan dan een nieuw en functioneel kerkelijk Samen op Weg-centrum worden gebouwd. Op zondag 11 juni 2006 is afscheid genomen van De Hoeksteen. Na de afscheidsdienst wandelden de kerkgangers met vele waardevolle voorwerpen naar de Nieuw-Jeruzalemkerk. Want dat is vanaf die zondag het onderkomen van de Protestantse Gemeente. De Hoeksteen is gekocht door de Christelijke Gereformeerde Kerk Het Baken. Ondanks de uitbreiding in 1972 is hun in 1952 door architectenbureau Nielsen en Spruit gebouwde kerk veel te klein geworden. (55-06/56-06)

Opmerking bij dit bericht: In een later stadium heeft de PKN-gemeente Emmeloord besloten om de Nieuw Jeruzalemkerk toch open te houden. In 2011 is die kerk grondig gerenoveerd.

Orgel
Het orgel is gebouwd door W. van Leeuwen in 1957.

Emmeloord, Europalaan 42 – De Ontmoeting

Naam kerk: De Ontmoeting
Genootschap: PKN Nederlands Hervormd
Adres: Europalaan 42
Jaar ingebruikname: 1970
Architect:
Aannemer: L. de Graaff
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
Moderne zaalkerk onder lessenaarsdak in licht sculpturale vormen. De kerk maakt samen met de Nieuw Jeruzalemkerk thans deel uit van de gefuseerde protestantse gemeenten (PKN) in Emmeloord. Renovatie interieur in 2008.

De Ontmoeting is in gebruik voor kerkdiensten van Gereformeerde Bond signatuur, 2 diensten op zondag.

Orgel
Het orgel is in 1970 gebouwd door de firma Ernst Leeflang (Apeldoorn).

Emmeloord, Zuiderkade 7 – Het Baken

Naam kerk: Het Baken
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Adres: Zuiderkade 7
Jaar ingebruikname: 1952
Architect: Nielsen en Spruit
Huidige bestemming: kinderopvang
Monument status: geen

Geschiedenis
Kleine wederopbouwkerk zonder toren.

In overleg met de directie van de Wieringermeer werd destijd het architectenburo Nielsen en Spruit gevraagd een voorlopige schets te maken voor de bouw van deze kerk. Het moest een gebouw worden met op de begane grond 225 zitplaatsen en een vergaderruimte. De bouwstijl moest worden aangepast aan de bestaande bebouwing. De eerste steen werd gelegd op 14 juni 1952.

Uitbreiding in 1972. Toch werd Het Baken geleidelijk te klein. In 2006 is de kerk buiten gebruik gesteld. De Christelijke Gereformeerde Kerk heeft toen de Hervormde Kerk De Hoeksteen overgenomen. In november 2008 is het gebouw kinderopvang geworden.

Emmeloord, Nagelerstraat 35 – Baptistenkerk

Naam kerk: De Regenboog
Genootschap: Unie van Baptisten Gemeenten in Ned.
Adres: Nagelerstraat 35
Jaar ingebruikname: (als kerk:) 1983
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
Baptisten gemeente De Regenboog. Kerkgebouw zonder toren.
Het al langer bestaande gebouw werd op 11 juni 1983 feestelijk in gebruik genomen door de Baptisten Gemeente.

Emmeloord, Markenstraat 1 – De Brulboei

Naam kerk: De Brulboei
Genootschap: Onafhankelijke Baptisten
Adres: Markenstraat 1
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
In Buurthuis De Brulboei, geen kerk.
Onduidelijk of in Emmeloord nog een Onafhankelijke Baptistengemeente bestaat.

Nieuw Jeruzalemkerk

Jeruzalemkerk - en-de-zee-wasniet-meer.jpgGebouwd als Gereformeerde Kerk door de firma Moes. 1954-1955
Heeft ƒ 562.000,– gekost. Toch ruim een ton meer dan de begroting.

Cornelis Dirkszplein 10
Architect: Willem Hyazinth Verschoor

Als iemand niet weet welke kerk je bedoeld, helpt : Die kerk met : ‘en de zee was niet meer’.

‘En de zee was niet meer’ is een bijbeltekst uit Openbaring 21:1
Ook een beetje de link met de voormalige Zuiderzee.
Saillant detail: na de Watersnoodramp in Zeeland (1953) vestigden zich veel Zeeuwen in de Noordoostpolder.

Het orgel is in 1955 gebouwd door de firma Willem van Leeuwen Gzn. (Leiderdorp).
In 1982 restaureert de firma Kaat & Tijhuis (Kampen) het. In 2008 reinigen ze het orgel en wijzigen de pedaaldispositie enigszins.

Emmeloord, Wilgenlaan 8 – Koninkrijkszaal

Naam kerk: Koninkrijkszaal
Genootschap: Jehovah’s Getuigen
Adres: Wilgenlaan 8
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
Gebouw aan de Cantineweg 6 is weg. Dit gebouw aan de Wilgenlaan is nu Koninkrijkszaal.

Emmeloord, Revelsant 16 – Apostolisch Genootschap

Naam kerk: Apostolisch Genootschap
Genootschap: Apostolisch Genootschap
Adres:Revelsant 16
Jaar ingebruikname: 1976
Architect:
Huidige bestemming: Gezondheidscentrum
Monument status: geen

Geschiedenis
Moderne kerk. Gebouwd ter vervanging van een barak elders in Emmeloord. In 2006 intern gerenoveerd: een ingrijpende renovatie.

2017 de kerk is verkocht en wordt omgebouwd tot gezondheidscentrum.

Emmeloord, De Dolomieten 2 – De Ruimte

Naam kerk: De Ruimte
Genootschap: Nieuw Apostolische Kerk in Nederland
Adres: De Dolomieten 2
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: Gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis
Houten gebouw. Vervangen door nieuw gebouw.

In de media Uit Flevopost.nl, 15 juni 2015
De Nieuw-Apostolische Kerk in Emmeloord krijgt een nieuw, duurzaam onderkomen. Maandag is het contract getekend voor de nieuwbouw. Hetebrij Bouw uit Wolvega gaat de nieuwe kerk bouwen, op basis van een ontwerp van Korfker Architecten uit Emmeloord. Het gebouw wordt eind dit jaar opgeleverd.

2000

2010

Emmeloord, Noordzijde 5 – Michaël (1951 – 1956)

Naam kerk: Michaël
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie:
Adres: Noordzijde 5
Jaar ingebruikname: 1951
Architect:
Huidige bestemming: Cultureel centrum
Monument status: Geen

Geschiedenis
In 1951 wordt aan de Noordzijde het eerste stenen kerkgebouw (400 plaatsen), het latere parochiehuis, ingewijd. Later is de bestemming van het parochiehuis gewijzigd in een onderkomen voor Paspartoe, centrum voor sociaal-cultureel werk, waarna het in 2004 verkocht is. De huizen aan de Van Diggelenstraat vormden de eerste pastorie.

In het nieuws
16 december 2004

De familie Crebas uit Emmeloord, de vorige eigenaar van de internetsite Marktplaats.nl, heeft het pand van het sociaal-cultureel werk Paspartoe in Emmeloord gekocht. De katholieke kerk, die het pand wilde verkopen, verkocht Paspartoe eerst aan de gemeente en die verkocht het door aan Crebas. Crebas verhuurt het nu weer aan Paspartoe. Zo wordt voorkomen dat het sociaal-cultureel werk in Noordoostpolder zonder huisvesting zit. Martkplaats.nl is onlangs voor tientallen miljoenen verkocht aan het Amerikaanse eBay. Robin Crebas heeft het pand gekocht uit “maatschappelijke overwegingen”.

Het pand kost bijna 1 miljoen euro.

6 december 2008

Triade heeft zijn oog laten vallen op het gebouw van Paspartoe. Triade heeft een optie op een voorlopig koopcontract met Lavendel bv van de familie Crébas. Het wachten is nog op toestemming van het zorgkantoor en de gemeente. Directeur van Triade houdt daarom nog een slag om de arm. “Het pand van Paspartoe is hartstikke mooi. Het is een van de weinige traditionele gebouwen in Emmeloord.

Emmeloord, Espelerlaan 67B – Assalaam Moskee

Naam object: Assalaam Moskee
Genootschap: Islamitisch
Adres: Meldestraat
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: Marokkaanse Moskee
Monument status: geen

Geschiedenis
Gebouwd achter de voorgaande oude moskee.

Emmeloord, Wilgenlaan 4 – De Fontein

Naam kerk: De Fontein
Genootschap: Vrije Baptistengemeente
Adres: Wilgenlaan 4
Jaar ingebruikname: 2004
Architect: Evers, H. (Heerenveen)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
Voormalige school, in 2004 verbouwd.

Emmeloord, De Balkan 9 – De Schuilplaats

Naam kerk: De Schuilplaats
Genootschap: Evangelie Gemeente
Adres: De Balkan 9
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

geschiedenis
De Schuilplaats was gevestigd in de Landbouwschool aan de Balkan in Emmeloord. Deze school is gesloopt. Tegenwoordig vinden de diensten plaats in Buurthuis Revelsant in Emmeloord.

Emmeloord, Peppellaan 1 – Berea

Naam kerk: VEG Levend Water
Genootschap: Verenigde Pinkstergemeenten en Evangeliegemeenten
Adres: Peppellaan 1
Jaar ingebruikname: 1995(?)
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status:

Geschiedenis
Kerkte in school De Rotonde. De school De Rotonde, de voormalige BS De Morgenster aan de Mercuriusstraat is afgebroken. Thans maakt de kerk gebruik van Emelwerda College – gebouw De Wilg, Peppellaan 1 Emmeloord.

ROOMS KATHOLIEKE ST. MICHAËLKERK

gelegen aan het Pastoor Koopmansplein.

Michaelkerk - kerk-bij-nacht.jpgMet Pinksteren 1955 werd begonnen met het door architect P. Starmans ontworpen grote kerkgebouw.
De stijl is gemengd: het heeft de trekken van een basilica, maar tevens grote ronde Romaanse gewelven die de kerk een monumentaal aanzien geven.
In de 40 meter hoge toren komen drie luidklokken, respectievelijk Michael, Petrus en Maria.
Het gebouw meet 48 meter lang, 20 meter breed en 16 meter hoog en telt 800 zitplaatsen.
De Utrechtse edelsmederij van Brom voorziet de kerk van een eigentijdse, straks belijnde set van tabernakel, altaarkruis en kandelaars.

Op 23 oktober 1956 komt de nieuwe bisschop van Groningen, mgr. P. Nierman, het kerkgebouw plechtig inwijden.
De parochie Vollenhove schenkt de nieuwe kerk het paneel met de afbeelding van de H. Aartsengel Michaël, afkomstig van de oorspronkelijke Michaëlkerk uit het verdwenen dorp Emmeloord op het eiland Schokland.

Emmeloord, Harmen Visserplein – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Naam kerk: Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
Adres: Harmen Visserplein
Jaar ingebruikname: 1945
Architect:
Huidige bestemming: afgevoerd
Monument status: geen

Geschiedenis
DK6 was een houten kantoorgebouw en stond op de plaats van de huidige bibliotheek. Ook gebruikt door de Gereformeerde Kerken in Nederland, en de Christelijk Gereformeerde Kerken in 1948 en 1946. Houten noodkerk, buiten gebruik 1952, buiten gebruik 1953, noodgebouw tot 1972.

Emmeloord, Revelsant 86 – Pro Rege

Naam kerk: Pro Rege
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
Adres: Revelsant 86
Jaar ingebruikname: 1972
Architect: Ruiter, de (Assen)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
01-08-1972 1e steen gelegd
21-12-1972 kerk in gebruik genomen
23-06-1980 kerk uitgebreid en in gebruik genomen
03-11-1995 kerk opnieuw uitgebreid in gebruik genomen
24-03-2000 ingebruikname nieuwe orgel.
Orgel
Het orgel is gebouwd door firma L. Verschueren in 1971 voor de Hervormde kerk in Bergentheim. Firma B.A.G. heeft het orgel overgeplaatst naar Pro Rege te Emmeloord in 2000 en oa. uitgebreid met een onderpositief.

Emmeloord, Abelenlaan 31 – De Rank

Naam kerk: De Rank
Genootschap: Nederlands Gereformeerde Kerk
Adres: Abelenlaan 31-33
Jaar ingebruikname: 1949
Architect: Nielsen, Spruit en V.d. Kuilen
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
Tot 1968 Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Uitbreiding in 1959. Ook gebruikt door Vrije Evangelische Gemeenten (niet bij Bond), sinds 1968 Nederlands Gereformeerde kerk.
Is in 1959 gebouwd als GKV. Het ontwerp was van archb. Nielsen, Spruit en v.d. Kuilen. In 2003 is de kerkzaal vergroot en verbouwd. Bovendien zijn er vijf zalen bijgebouwd. Ook de entree is gewijzigd. Bij dit alles is de voorgevel gebleven zoals die was. (51-04)

Emmeloord, Espelerlaan 71 – Vrije Baptisten Gemeente

Naam kerk:
Genootschap: Vrije Baptisten
Adres: Espelerlaan 71
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis
In schoolgebouw de Es, buiten gebruik sinds oktober 1994 omdat het gebouw gesloopt werd. Hierna heeft de kerk besloten om te verhuizen naar een eigen gebouw aan de Wilgenlaan

Emmeloord, Professor ter Veenstraat 6 – Stem der Hoop

Naam kerk: Stem der Hoop
Genootschap: Pinkstergemeenten
Adres: Professor ter Veenstraat 6
Jaar ingebruikname: 2005
Huidige bestemming: kerk

Geschiedenis

In Zuyderzee College.

bron: relowiki  Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers zoals u. Ruim 2.050 gebruikers hebben zich al aangemeld en samen hebben ze meer dan 118.000 foto’s geüpload! En toch zijn er nog gebouwen met weinig informatie. Voeg uw informatie en foto’s dus toe (het is makkelijk) en draag zo bij aan de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier