Kerken op Urk

Urk heeft de naam dat ze veel kerkgenootschappen heeft,
maar Emmeloord wint het op dit gebied,
stelt Urker Rien Bogerd.
De oud-gemeentesecretaris van Urk heeft voor de stichting Urker Uitgaven een nieuwe uitgave van de Urcker Kronieken gepubliceerd.

Niet minder dan 18 kerkgenootschappen en geestelijke stromingen telt Emmeloord en minstens zoveel kerkgebouwen en -zalen’, stelt Bogerd.

Echter wat het aantal kerkgebouwen betreft, wint Urk het.
De 14 kerkgenootschappen en geestelijke stromingen op Urk komen in 21 kerkgebouwen ’s zondags bijeen.

Lees zijn interessante kroniek hier  (of  hier ext website)

Urk_Bethelkerk-Aangepast
Bethelkerk (PKN gereformeerde kerk)
Urk_de_Ark_007a-Aangepast
De Ark – PKN Hervormde gemeente
Urk_de_Bron_007-Aangepast
De Bron – PKN Hervormde Gemeente Urk
De_poort_dag_van_oplevering_-_panoramio_2
De Poort – PKN Gereformeerde Kerk
Eben_Haezer
Eben Haëzer – Chr Gereformeerde Kerk
Urk_Eben_Haezer-vlakje
Eben Haëzer – Vrije Gereformeerde Gemeente
Urk_Elimkerk_006-Aangepast
Elim – Hersteld Hervormd
Urk_Ichthus_mei_2012-Aangepast
Ichthuskerk – Chr. Gereformeerd
Urk_CGK_Immanuelkerk_2009-Aangepast
Immanuëlkerk – Chr. Gereformeerd
Boaz-Aangepast
Jachin Boaz – Oud Geref. Gemeenten
Urk_Jeruzalemkerk_012-Aangepast
Jeruzalemkerk – Ned Gereformeerd
01441_Urk_PKN._vm.NHK_._1786_kerkje_aan_Zee_NOP._foto._StokBritting_Krommenie_6-Aangepast
Kerkje aan de Zee – PKN Hervormd
Urk_Chr.Gereformeerd_Maranathakerk-Aangepast
Maranathakerk – Chr. Gereformeerd
800px-Urk_Menorahkerk_009-Aangepast
Menorahkerk – Geref. Gemeenten
Rotholm
Morgenster – Volle Evangeliegemeente
Urk_-_Moriakerk_-_2012_-001-Aangepast
Moria – Hersteld Hervormde Kerk
Urk_PKN_Gereformeerd_Petrakerk-Aangepast
Petrakerk – PKN Gereformeerde kerk
Urk_Pniel_011-Aangepast
Pniëlkerk – Chr. Gereformeerd
Urk_vml_Geref.vrijgemaakt_Rehoboth-Aangepast
Rehoboth – Geref. Kerk Vrijgemaakt
Urk_Rehoboth-Aangepast
Rehoboth – Geref. Kerk Vrijgemaakt
Urk_de_schuilplaats-1-Aangepast
Schuilplaats – Christelijk Gereformeerd
Urk_Sionskerk_006-Aangepast
Sionkerk – Gereformeerde Gemeenten

De Gereformeerde Kerk van Urk 1836-heden

Schema-kerkscheuringenBinnen Nederland zien we als hoofdstromingen de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse kerken. In het woord protestant zit het woord ‘protesteren’. De oorsprong hiervan ligt bij de Duitse monnik Maarten Luther die op 31 oktober 1517 op de deur van de kerk in Wittenberg 95 stellingen (punten van kritiek) tegen de Rooms-Katholieke kerk spijkerde. Hij stelde allerlei misstanden aan de kaak. De kerk hield zich volgens Luther bezig met rijkdom en pracht en praal en was niet vies van verregaande politieke macht. De gelovigen moesten zelf nadenken en hadden daarvoor geen paus nodig. Wel een bijbel in de eigen taal en niet in het Latijn zoals dat tot dan toe gebruikelijk was.


Beknopt overzicht van het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van Urk

De bevolking van het eiland Urk behoorde in het begin van de 19e eeuw kerkelijk tot de Nederlands Hervormde Kerk. In die tijd ontstonden er echter wel de zogenoemde gezelschappen: groepen mensen die samenkwamen omdat ze het niet eens waren met de prediking van diverse predikanten die de Nederlands Hervormde gemeente op Urk dienden. Ze vonden dat het bevindelijke element te veel miste in de prediking en kwamen daardoor liever samen bij iemand thuis om met elkaar een preek te lezen. Van een conflict met de kerkenraad was geen sprake, het gold alleen maar het gemis in de prediking.

Toen in 1834 dominee H. de Cock zich met zijn gemeente afscheidde van het verband van de Nederlands Hervormde Kerk, werd dit ook op Urk gehoord en zocht men contact met deze dominee. In maart 1834 kwam dominee De Cock naar Urk ter kennismaking en beloofde spoedig terug te zullen komen ter instituering van een gemeente. Deze instituering geschiedde tijdens een predikatie ten huize van weduwe Molenaar op 13 juli 1836. In deze samenkomst waren 31 personen aanwezig, 20 mannen en 11 vrouwen. In deze vergadering werd een akte van afscheiding opgesteld en ondertekend. Deze werd verzonden aan het bestuur der Nederlands Hervormde Kerk te Urk.

Uit die brief akte dat er landelijk bij de afgescheiden gemeenten een zoeken van elkaar was te bespeuren om weer een georganiseerd kerkelijk leven op te bouwen. Er wordt immers in de akte melding gemaakt van een gehouden synode in maart 1836.

De afgescheidenen te Urk sloten zich hierbij aan. Uit de vereniging van veel kruisgemeenten met de Christelijke-Afgescheiden kerk in 1869 ontstond de Christelijke Gereformeerde Kerk zoals wij deze in haar huidige verband nog kennen. Ook de afgescheidenen op Urk behoorden vanaf die tijd tot dit verband.

Van 1837 tot 1843 diende dominee Pier Schaap de Urker gemeente. Hij was oefenaar, afkomstig uit Friesland, en in 1841 tot predikant bevestigd. Hij heeft de gemeente niet lang gediend, want hij overleed in 1843, slechts 33 jaar oud. De tweede predikant was van Urker afkomst, dominee J. Nentjes, vermoedelijk zoon van burgemeester Nentjes die zelf ook na zijn pensionering tot de afgescheiden gemeente overging. Volgens de statistieken telde de afgescheiden gemeente op Urk in 1845 720 leden, terwijl de Nederlands Hervormde gemeente 430 leden telde, een groei dus van 689 leden in 9 jaar!

In 1886 vond een nieuwe uittocht plaats uit de Nederlands Hervormde Kerk. Deze uittocht o.l.v. de Amsterdamse predikant dr. A. Kuyper wordt de “Doleantie” genoemd. In 1892 vond er een vereniging plaats van de Afgescheidenen en de Dolerenden. Men ging toen gezamenlijk verder onder de naam: Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanaf dat moment heette ook de Christelijk Gereformeerde Kerk voortaan de Gereformeerde Kerk. Hoewel onze kerk dus al meer dan 180 jaar oud is, draagt zij de naam Gereformeerde Kerk ‘nog maar’ ruim 125 jaar.

In 1975 vertrok een deel van de gemeente uit onvrede met het beleid van de synode, wat in 1980 resulteerde in de vorming van de Hervormde Deelgemeente “De Bron” te Urk. Ook in 1976 scheidde een grote groep om dezelfde redenen zich af en daaruit ontstond de Chistelijk Gereformeerde kerk “Maranatha”.
In 2004 fuseerden de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlands Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk, en ontstond de Protestantse Kerk Nederland. Een deel van onze gemeente scheidde zich daarop in 2005 af, en stichtte de Christelijk Gereformeerde Kerk “Ichthus”.

Bron : www.gku-pkn.nl/