kerken-vlakjeKERKEN IN NOORDOOSTPOLDER

Ieder dorp van de Noordoostpolder kreeg drie kerken en drie scholen.
Een Hervormde, Gereformeerde en Rooms-Katholieke kerk.
En in Emmeloord werd voor elk van deze gezindten twee kerken gebouwd.
Dat maakt samen 36 kerken.

kerkenUrk

Urk heeft de naam dat ze veel kerkgenootschappen heeft, maar Emmeloord wint het op dit gebied, stelt Urker Rien Bogerd. De oud-gemeentesecretaris van Urk heeft voor de stichting Urker Uitgaven een nieuwe uitgave van de Urcker Kronieken gepubliceerd. Niet minder dan achttien kerkgenootschappen en geestelijke stromingen telt Emmeloord en minstens zoveel kerkgebouwen en -zalen’, stelt Bogerd. Echter wat het aantal kerkgebouwen betreft, wint Urk het. De 14 kerkgenootschappen en geestelijke stromingen op Urk komen in 21 kerkgebouwen ’s zondags bijeen.