Kunst in Lelystad

Kunst cultuur en erfgoed in de openbare ruimte
‘Kunst op straat’

Er zijn weinig websites die aandacht besteden aan de kunst van Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland.
Wel veel aandacht gaat uit naar de Noordoostpolder.

Vandaar, een compleet en fleurig overzicht van alle kunstwerken van Lelystad op alfabetische volgorde.

Beeldende kunst heeft in Lelystad een belangrijke functie bij het bevorderen van een aantrekkelijk leefklimaat. De plaatsing van bijzondere kunstwerken in de openbare ruimte draagt allereerst bij aan de visuele kwaliteit van de openbare ruimte, maar is tevens van belang voor de herkenbaarheid en identiteit van de stad.

Shells

Warande heeft nieuw kunstwerk: ode aan het varken

logo-FlevolandEen tijdelijk kunstwerk is sinds donderdag te bewonderen op het Wijkplein in de Lelystadse wijk Warande. Het gaat om ‘ode aan het varken’ van kunstenares Jantien Mook.

Het kunstwerk is moeilijk te missen. Met een lengte van 7 meter is het niet bepaald klein te noemen. “Ik ben blij dat dit bijzondere kunstwerk nu ook in onze stad te bewonderen is”, vertelt wethouder Madelon van Noort. “Een kunstwerk waar je vrolijk van wordt.”

Het kunstwerk moet vooral de blijdschap uitbeelden waar ieder levend wezen behoefte aan heeft. De kunstenares hoopt dat mensen gaan nadenken over het welzijn van dieren in een tijd van bio-industrie.

Het kunstwerk reist al tweeëneenhalf jaar rond in Nederland, België en Duitsland en staat steeds tijdelijk in een andere stad. Het varken blijft tot juni in Lelystad.

Meerjarig onderhoudsprogramma

In de auteurswet van 1912 is vastgelegd dat een eigenaar van een kunstwerk de verplichting heeft dit werk naar behoren te beheren, te onderhouden en waar nodig te restaureren. Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken heeft ook de gemeente Lelystad deze verantwoordelijkheid. Daarom heeft de gemeente Lelystad een systematisch meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld dat er voor zorgt dat alle gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte in een goede conditie blijven.

Kunst van Lelystad

De hoofdstad van de provincie Flevoland. Oostelijk Flevoland – Lelystad.