Kunstwerken en herinneringsmonumenten
in Noordoostpolder en Urk
met een relatie tot de
2e wereldoorlog

Veteranendag-vlakje.jpg
Veteranendag
Stolpersteine
razziapad-vlakje
Razziapad
Bevrijdingsbankje-vlakje.jpg
Onderduikersbank
Monument - monument-Marknesse-vlakje.jpg
Monument voor Geallieerde Vliegers
monument-vlakje.jpg
Monument voor de gevallen Urkers
Gedenksteen-Razzia-vlakje.jpg
Monument Razzia 1944
Knipmeijer-vlakje.jpg
Knipmeijer
herdenkingskruis - Herdenkingskruis-vlakje.jpg
Herdenkingskruis
herinneringsplaquette - Buma-vlakje.jpg
Gedenkplaat 1940-1945
Henk-Bolt-vlakje
Gedenkbord Henk Bolt
Hartman-vlakje.jpg
Gedenkbord – monument Familie Hartman
Erehof-Emmeloord-vlakje.jpg
Erehof
Cirkels-in-het-groen-vlakje.jpg
Cirkels in het groen
Bevrijdingsboom-vlakje.jpg
Bevrijdingsboom

En dan hebben we het nog niets eens over de straten en wegen  waarvan de naam verwijst naar de 2e wereldoorlog.

Hannie-Schaftweg

Karel Doormanweg

Karel Willem Frederik Marie Doorman  (1889 – 1942) was een Nederlands schout-bij-nacht.
De Engelse naam voor zijn rang is Rear Admiral, en zo raakte hij bij de geallieerden onder zijn bevel, en later in de Engels sprekende wereld, bekend als Admiral Doorman.
Doorman kwam om tijdens de Slag in de Javazee.

Hannie Schaftweg

Jannetje Johanna Schaft  (1920 – 1945) was een Nederlandse communiste en verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Als verzetsstrijdster gebruikte ze de schuilnaam Hannie, haar eigenlijke roepnaam was Jo of Jopie. Schaft ontving postuum het Nederlandse Verzetskruis en de Amerikaanse Medal of Freedom.

Johannes Postweg

Johannes Post (1906 – 1944) was een Nederlands gewapend verzetsleider tijdens de Tweede Wereldoorlog die een hoofdrol speelde onder meer bij de Landelijke Knokploegen. Hij organiseerde de Joodse onderduik in zijn dorp Nieuwlande. Voor zover bekend heeft Post zelf nooit iemand gedood.

Han Stijkelweg

Johan Aaldrik Stijkel was een Nederlands verzetsstrijder. Han Stijkel studeerde Engels aan de Universiteit van Amsterdam. Toen al was hij betrokken bij het verzet tegen het fascisme. Hij nam ook deel aan verzetsacties tegen Franco tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Stijkel was goed bevriend met Jhr. J.A. Schorer, de drijvende kracht achter het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee, de eerste Nederlandse organisatie die zich inzette voor gelijke rechten voor homoseksuelen.

Titus Brandsmaweg

Titus Brandsma was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek.

Polenweg

Parallel aan de Noorderringweg lopen de POLENWEG en de POLENTOCHT. Ze zijn genoemd naar Lipowski, Sloma, Brillowski en Pufelski, Poolse soldaten in Duitse krijgsdienst, die contact onderhielden met de illegaliteit. Deze was daardoor op de hoogte van Duitse plannen om de polderdijk op te blazen. De algemeen verbreide opvatting, dat de Polen een aandeel hadden in het voorkomen daarvan, is later weersproken.

Het Dinah Might pad.

Het verhaal begon met  de Amerikaanse B-17 bommenwerper ‘Dinah Might’ die op 10 februari 1944 neerkwam langs wat later de Vliegtuigweg ging heten.
Drie bemanningsleden redden zich met hun parachute, de andere zeven maakten een succesvolle noodlanding in de blubber van de pas drooggevallen polder. link

Harmen Visser

Harmen Visser, geboren 1894 in Skarl bij Stavoren, raakte als opperwachtmeester der politie te Vollenhove betrokken bij het verzet.
‘Oom Willem’ werd lid van de knokploeg Vollenhove-Sint Jansklooster en plaatselijk commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
lees meer.

Evert de Graaff :  bronnen, cookies  & privacy  ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Emmeloord, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk, monumenten,