leeuwen - Leeuwen-van-Kraggenburg-2.jpg

  • Leeuwen van Kraggenburg
  • Kunstenaar: Bart van Hove
  • Plaats: De Dam Kraggenburg
  • Materiaal: Franse bergsteen

Bart van Hove maakte aan het eind van de 19e eeuw vier leeuwen die geplaatst werden voor de grote sluis van het Merwedekanaal bij Zeeburg. De sluis werd verbouwd en de leeuwen stonden in de weg. Ze verdwenen en doken eind jaren ’40 op in Emmeloord.
Was het een geschenk van Amsterdam ? Het is niet meer te achterhalen.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Noordoostpolder (1952) bouwde Emmeloord een leeuwenmonument op De Deel.
De Leeuwen uit Amsterdam  worden door  ‘Directie van de Dienst der Zuiderzeewerken’ (het toenmalig gemeentebestuur van Noordoostpolder) geschonken aan het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder.
Rond 1963 ontstond er gemor in de gemeenteraad. De leeuwen maakten het kruispunt onveilig. De leeuwen moesten weg en verdwenen naar de gemeentewerf.

Kraggenburg bedacht een stunt.

Tijdens een oudejaarsstunt op 1 januari 1965 heeft Kraggenburg één van de leeuwen ‘gepikt’ en versleept naar Kraggenburg. De gemeente Noordoostpolder toonde zich een goed verliezer en schonk Kraggenburg een tweede leeuw, omdat de leeuwen setjes zijn. Linkerpoot over rechterpoot, rechterpoot over linkerpoot.

De twee overige leeuwen kregen een plaatsje aan de Meldestraat in Emmeloord

Daarmee houdt het verhaal niet op. Inmiddels zijn er al 13 leeuwen.

Het complete verhaal leest u hier.