Staatssecretaris wil kansen Lelylijn onderzoeken

Woensdag 12 juni 2019  Omroep Flevoland

algemeen - omroep-flevoland.png
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) wil samen met de provincies Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen onderzoek doen naar de mogelijkheden van de Lelylijn. Dat is een spoorverbinding van Lelystad via Emmeloord en Drachten naar Groningen. De staatssecretaris zei woensdagmiddag in een debat met de Tweede Kamer dat ze graag een verkenning wil laten uitvoeren.

De uitspraak van Van Veldhoven is opmerkelijk omdat ze in april nog zei geen heil te zien in een nieuwe spoorverbinding. Ze wees op het afblazen 20 jaar geleden van de Zuiderzeelijn over nagenoeg hetzelfde tracé. De lijn was financieel niet haalbaar en bood te weinig tijdswinst voor de reizigers.

Nu komt ze er op terug, omdat de provinciebesturen van Groningen en Drenthe in het programma-akkoord na de verkiezingen hebben opgenomen dat ze willen inzetten op een betere spoorverbinding met de Randstad. “Ze is gevoelig voor druk van onderaf”, zegt Tweede Kamerlid en partijgenoot Rutger Schonis. Hij bracht de Lelylijn tijdens het debat aan de orde.

De Lelylijn is iets voor de lange adem en is volgens Schonis “niet morgen aangelegd.” Tot die tijd, zo bepleitte D66, zou een hoogwaardige busverbinding op het tracé van de Lelylijn een goed alternatief zijn. De staatssecretaris nam dat over en zei dat ze een dergelijke verbinding samen met de provincies nog in deze regeerperiode wil realiseren.

Lobby voor Lelylijn dolblij met landelijke steun VNO-NCW

Bron Omroep Flevoland  Dinsdag 14 mei 2019 

algemeen - omroep-flevoland.pngPolitici in Noordoostpolder die zich sterk maken voor de aanleg van de Lelylijn zijn dolblij met de steun van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Landelijk voorzitter Hans de Boer zei dinsdag zich aan te sluiten bij de lobby voor een nieuwe spoorlijn die Amsterdam via Flevoland met Groningen en Friesland moet verbinden.

Volgens D66-fractievoorzitter Wim van Wegen wordt de lobby daarmee naar een ander niveau getild en zal er in politiek Den Haag ook op een andere manier naar worden gekeken. VNO-NCW zit geregeld met de landelijke overheid om tafel en heeft volgens Van Wegen veel meer invloed ‘dan een paar lokale politici die zich er druk om maken.’

Tegelijkertijd zitten die pleitbezorgers in Noordoostpolder volgens Wim van Wegen zelf niet stil. Zo wordt er eind deze week gesproken met de initiatiefnemers voor de Noordlink, een ander plan voor een verbinding naar het noorden en staat er ook een gesprek met spoorbeheerder ProRail op de planning.

Volgens Van Wegen is het vooral zaak om alle voorstanders, waaronder ook de gemeente en provincies zo veel mogelijk hetzelfde verhaal te laten vertellen. “Noordlink is een ander plan, maar uiteindelijk willen we hetzelfde. Het is dus niet slim om elkaar dan te beconcurreren. Verder zou het mooi zijn als de nieuwe provinciebesturen die nu ontstaan, de wens voor een Lelylijn in hun coalitieakkoord opnamen.”

Voorman Hans de Boer van VNO- NCW zei dinsdag dat een nieuwe spoorlijn naar het noorden veel voordelen zal bieden. Die zijn er zowel voor de noordelijke provincies als voor steden als Emmeloord en Heerenveen, waar de trein onderweg moet stoppen. Hij vindt dat de kansen daarom de komende tijd serieus worden onderzocht.

Kabinet wil geen Lelylijn

Bron: Omroep Flevoland • Donderdag 4 april 2019

Het kabinet wil geen Lelylijn. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat donderdag laten weten aan de Tweede kamer. Ze deed dat tijdens een debat over de toekomst van het openbaar vervoer. Volgens de staatssecretaris is een verbetering van het openbaar vervoer soms niet het vervoer over rails. Dan is het bijvoorbeeld beter te denken aan een tram of hoogwaardige buslijn, zei Van Veldhoven.

Vanuit Flevoland en Friesland is de laatste tijd een sterke lobby op gang gekomen om een spoorverbinding van Lelystad door Noordoostpolder en Friesland naar Groningen mogelijk te maken.

Meerdere fracties in de Tweede Kamer vroegen om aandacht voor de Lelylijn, maar zij kregen bij de staatssecretaris geen gehoor. Volgens haar zijn er op andere plekken in het land grotere problemen op te lossen.

Lijn eerder al afgewezen
Van Veldhoven wees de Tweede Kamer erop dat de Zuiderzeelijn met hetzelfde tracé zo’n twintig jaar geleden al werd afgewezen. De lijn was financieel niet haalbaar en bood te weinig tijdswinst voor de reizigers. De regio werd destijds door het Rijk gecompenseerd met 2 miljard euro Zuiderzeelijngelden. Het geld was bedoeld voor economische ontwikkelingen.

“D66 is wel enthousiast”
Wim van Wegen van D66 in Noordoostpolder, die in Flevoland de lobby rond de Lelylijn begon, is niet onder de indruk van de woorden van zijn partijgenoot Van Veldhoven: “De fractie van D66 in de Tweede Kamer is wel enthousiast.”

Hij ziet dat het enthousiasme in Flevoland en Friesland ook groeit. Van Wegen moet toegeven dat het nodige werk te verzetten is in Groningen. In het noorden van het land wordt meer heil gezien in een snellere trein over bestaand spoor die minder stations aandoet. “Als wij onze missie goed uitvoeren gaat Groningen ook om en kunnen wij van onderop het kabinet overtuigen van de noodzaak van de Lelylijn”, aldus Wim van Wegen.

Lobby voor Lelylijn gaat gewoon door

bron: DeNoordoostpolder.nl

De organisatoren van het Lelylijn symposium ‘Goed gespoord van west naar noord’ met van links naar rechts Johan Goos, Wim van Wegen van Henk Pals blijven doorgaan met de lobby voor de Lelylijn. (© Foto NDC/Cees Walinga)

algemeen - DeNoordoostpolder.pngDe lobby voor de Lelylijn moet wat betreft de initiatiefnemers van het Lelylijn Symposium onverminderd doorgaan.
Dit zeggen ze in reactie op de uitspraak van staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat de Lelylijn voor het huidige kabinet een gepasseerd station is. ‘Onder meer de fracties van D66 en CDA in Noordoostpolder staan in nauw contact met hun Tweede Kamerleden met spoor en infrastructuur in hun portefeuille. Dit is een project van de lange adem, waar in eerste instantie draagvlak van onderaf voor nodig. De provincies Flevoland, Friesland en Groningen moeten een gezamenlijk front gaan vormen, alleen dan heeft een spoorverbinding Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen kans van slagen. Vervolgens komt de Tweede Kamer pas in actie’, zegt Wim van Wegen, namens de initiatiefnemers.

Niet onder indruk
‘Wij als initiatiefnemers achter de Lelylijn-lobby, waaronder ook Werkgroep Spoor in Friesland, zijn door deze uitspraak van de staatssecretaris niet uit het veld geslagen. Ik ben niet onder de indruk’, aldus Van Wegen.

De komende tijd zal er volop worden gelobbyd. Het college van Noordoostpolder is momenteel druk bezig met een lobbyplan. Van Wegen: ‘Wat nu nodig is, is dat de gemeenten die baat hebben bij de spoorverbinding samen op de barricades gaan staan, daarnaast is het nu prioriteit dat de Lelylijn in de provinciale coalitieprogramma’s wordt opgenomen.’

Bedrijven Actief Noordoostpolder, D66 en CDA houden symposium over Lelylijn

Op vrijdagavond 1 maart 2019  vond in Emmeloord het Symposium “Goed gespoord van West naar Noord” plaats.

Zij nodigen u als direct omwonende of betrokkene van harte uit voor dit symposium! De avond wordt georganiseerd door D66 en CDA Noordoostpolder en het ondernemersplatform BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder).
Met deskundigen uit diverse geledingen worden standpunten en visies uitgewisseld en gaan ze in gesprek. De Tweede Kamerleden Maurits von Martels (CDA) en Rutger Schonis (D66) maken hun opwachting. Rob van der Bijl, stedebouwkundige en specialist op het gebied van mobiliteit, neemt u mee in de kansen die een nieuwe spoorverbinding met zich meebrengt. Namens ProRail en de NS zullen de regiodirecteuren, Dorothé Wennekendonk en Irma Winkenius, aanwezig zijn. Na de pauze is er een interactief forum dat wordt gevuld met een aantal interessante gasten. De avond staat onder leiding van EenVandaag-presentator Rob Hadders.

Bestel uw ‘treinticket’!
Gelet op het aantal beschikbare plaatsen willen we u vragen zich aan te melden via www.tickettekoop.nl.

Het symposium begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Vol = vol.

Voor meer informatie: www.lelylijn.eu.

Voor koffie, een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het officiële gedeelte van het programma duurt tot 22.15 uur, daarna kan er nog worden nagepraat.

foto: De Stentor