De kampen Emmeloord

Het centrum van Emmeloord is in de jaren vijftig ontstaan.
In de bezettingstijd waren in Emmeloord enige arbeiderskampen gebouwd.
Het oudste was Emmeloord I (Vogelbuurt), gelegen ten oosten van de Nagelerstraat, waar later de Rietzangerstraat, Karekietstraat enz. werden aangelegd.
Kamp Emmeloord II (Vogelbuurt) lag ten westen van de Nagelerstraat, later Raamstraat, Houtstraat enz.
Aan de Marknesserweg even voorbij de Kamperweg lag Emmeloord-Oost
en ten westen van Emmeloord achter de Espelervaart lag kamp Espelerbocht.
Kamp Emmeloord II (Vogelbuurt) was van steen opgetrokken en de anderen van hout.
Na de oorlog verdwenen de onderduikers en werd het werk gemechaniseerd. Veel personeelsverblijven raakten overbodig.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek