Tuindorp

Er was een tuindorp in Emmeloord én in Marknesse.
Maar het is snel opgeruimd. Was zeer tijdelijk.
Het lag aan de overkant van de Espelervaart. Achter het huidige politiebureau.

‘Het Tuindorp bestond uit tijdelijke huisjes voor pioniers die in afwachting waren van een definitief huis of boerderij’, licht een woordvoerder van de gemeente Noordoostpolder toe. ‘Het was gesitueerd tussen het huidige gemeentehuis en het huidige ziekenhuis MC Emmeloord, net over de Espelervaart. Dit terrein ligt nu te wachten op eventuele nieuwbouw.’

Het Tuindorp, officieel bekend als Wijk B en Wijk C, heeft bestaan van 1947 tot 1953.

In de ideale wereld die de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) voor ogen had in de Noordoostpolder, paste geen krottenwijk. Maar het was noodzakelijk. In de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog was er namelijk een groot tekort aan woonruimte.

In afwachting van een eigen boerderij, kon de crème de la crème van de agrarische wereld eind jaren ’40 kiezen: wonen in een kampfamiliebarak of intrek nemen in een huisje. ‘Als jonggehuwden deden mijn ouders een gooi naar een woonkeet in Tuindorp’, vertelt Stolte.

Alleen voorbeeldmensen kwamen in aanmerking voor een woning in Tuindorp. Ze moesten beschikken over een verklaring van goed gedrag en ze moesten ambitieus, hardwerkend en bij voorkeur pioniers zijn. ‘