Kamp Urkervaart

Een aantal barakkenkampen werd gebouwd op plaatsen waar later een nieuw dorp zou verrijzen, zoals Ens, Marknesse, Emmeloord. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd te midden van eindeloze rietvelden en op de plek waar tegenwoordig het dorp Tollebeek ligt, kamp Urkervaart gebouwd. Urkervaart ging op 3 november 1947 open en zou tien jaar dienst doen voor de tijdelijke huisvesting van polderwerkers.

Het terrein van kamp Urkervaart, dat vanaf de Zuidwesterringweg toegankelijk was, was ongeveer 150 bij 180 meter. Urkervaart bood onderdak aan 310 polderwerkers. Op het terrein stonden drie woonbarakken die elk plaats boden aan ruim honderd arbeiders. Voorts was er een kantine en een keuken annex kantoor van de kampbeheerder. Voorts waren er twee rijwielbergplaatsen en vier zogenaamde privaten.

Aan een klein weggetje naast het kampterrein bevonden zich ook enkele dubbele gezinsbarakken. De gezinsbarakken waren bestemd voor de tijdelijke huisvesting van de mensen die in of rond het kamp werkzaam waren, en hun gezinnen. In de eerste helft van de jaren vijftig woonden hier in totaal 32 gezinnen.