Kerken in de Noordoostpolder

Ieder dorp in de Noordoostpolder kreeg drie kerken en drie scholen.

een rooms katholieke  –  een hervormde  –  een gereformeerde

In de loop der jaren was dat niet vol te houden.
Zie huidige situatie onderaan

Kerken in Emmeloord

Bant

Rooms Katholiek

in gebruik

Bant RK kerk

Vroeger de Rooms Katholieke Ludger-kerk – nu Batsiliek

De katholieken preken in Rutten. De gereformeerden en hervormden zijn sinds  2004 eigenaar van dit gebouw. Het is sindsdien ook een multifunctioneel ontmoetingscentrum. (Centrum voor geloof en zingeving). En tevens is het een officiële trouwgelegenheid van de gemeente Noordoostpolder.

Behoort bij: Dorpskerken-NOP (zie onderaan)

Bant

Nederland Hervormd

buiten gebruik

Bant NH Kerk

Lange Omgang  – Buiten gebruik sinds 2004. Verkocht aan Gospel Services van W. Maatman.  De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk maken sindsdien gebruik van het gebouw van de voormalige katholieke kerk in Bant (Bantsiliek).

Bant

Gereformeerd

buiten gebruik

Bant Gereformeerde Kerk

Noordwend 4 – Sinds 2004 verkocht aan particulier, piercingcentrum. De hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk maken sindsdien als SoW gemeente gebruik van het gebouw van de voormalige Katholieke kerk in Bant (Bantsiliek).
De 5e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder

Rutten

Rooms Katholiek

in gebruik

Rutten-H.-Servatius-Kerk.png

Servatiuskerk – Plantsoenweg 41

Bant en Rutten en Creil vormen samen deze parochie.

Rutten

Nederland Hervormd

in gebruik

Rutten-NH-Kerk2.png

Emmaüskerk – Plantsoenweg 1 – Samen met gereformeerden een Protestantse Gemeente.

Behoort bij: Dorpskerken-NOP (zie onderaan)

Rutten

Gereformeerd

buiten gebruik

Rutten-Ger.-Kerk3.png

Plaats 8 – Buiten gebruik sinds 2005, nu woning.
De 6e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder

staat te koop op Funda voor € 450.000,-

meer info

Creil

Rooms Katholiek

buiten gebruik

creil-saalicon.jpg

het Salicoon

Graaf Florislaan 51 –  in 1991 samengevoegd met Rutten en Bant. Gebouw is nu een dienstencentrum.

Creil

Nederland Hervormd

in gebruik

Creil-NH-Kerkb.png

Ontmoetingskerk – Galemalaan 35- brand in 2005

Nederlands Hervormde Kerk in Creil uit 1956. Karakteristieke protestantse wederopbouwkerk. Samen op weg, uitbreiding 2004.

De 8e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder

Creil

Gereformeerd

buiten gebruik

Creil_Gereformeerd_vrijgemaakt_Burgwalkerk.jpg

Burgwal 11 – gebouw verkocht – Sinds 1995 samen met Emmeloord

Espel

Rooms Katholiek

buiten gebruk

Espel-RK-Kerk.jpg

Noorderrand 34 –  Gebouw verkocht.Huidige bestemming: woning / atelier

sinds 1998 samen met Nagele en Tollebeek.

Espel

Nederland Hervormd en Gereformeerd

Espel-Protestantse-Kerk.jpg

Una Sancta – Westrand 42  – Protestantse Gemeente

Una Sancta is de tweede kerk in Nederland die gezamenlijk gebouwd is door hervormden en gereformeerden

Behoort bij: Dorpskerken-NOP (zie onderaan)

Espel

nooit gebouwd

Tollebeek

Rooms Katholiek

in gebruik

tollebeek_rk_kerk.jpg

St. Hubertuskerk – Vossenburcht 7

Tollebeek

Protestants

in gebruik

tollebeek_PKN.jpg

 gezamenlijk gebouwd door hervormden en gereformeerden – Fazantendrift 10-12

Behoort bij: Dorpskerken-NOP (zie onderaan)

Tollebeek

Als 10e kerk in NOP gepland. Wel geïnstitueerd maar nooit gebouwd

Nagele

Rooms Katholiek

buiten gebruik

Nagele-RK-Kerk.jpg

St. Isidoruskerk – gebruik gesteld in 2013.

nu Museum Nagele

Nagele

Nederlands Hervormd

buiten gebruik

Nagele-NH-Kerk.jpg

Ring 7 – Buiten gebruik 1998, nu Noorse Broederschap

Nagele

Gereformeerd

in gebruik

Nagele-Ger-Kerk.jpg

Ring 15 – sinds 1998 PKN Kerk

De 7e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder

Nagele

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

buiten gebruik

800px-01429_Nagele_Geref._Kerk_Vrijgemaakt_1961_Ring_5_NOP._foto._André_van_Dijk_Veenendal..jpg

Ring 5 – buiten gebruik gesteld in 2013

Ens

Rooms Katholiek

in gebruik

Ens-RK-Kerk.jpg

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand – Arnoldus van Bockholtstraat

Ens

Nederlands Hervormd

buiten gebruik

Ens-Herv-Kerk.jpg

Kerkplein 30 – buiten gebruik gesteld in 2006 – Verder in De Zaaier – Verbouwd tot woning

Ens

Gereformeerd

in gebruik

Ens-Geref-Kerk.jpg

De Zaaier

Oorspronkelijk geref. kerk. In 1959 is de toren er bijgebouwd. In 2008-2009 ingrijpende verbouwing en aanpassing i.v.m. samengaan met de hervormde gemeente

De 3e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder

Kraggenburg

Rooms Katholiek

buiten gebruik

Kraggenburg-RK-Kerk.jpg

St. Jan de Doper – Noordermeent 2 – Buiten gebruik (2014)
Verbouwd tot 5 wooneenheden

Kraggenburg

Nederlands Hervormd

in gebruik

Kraggenburg-NH-Kerk3.jpg

Voorstraat 21 – Oorspronkelijk hervormde kerk. Uitbreiding 1961, toen ook Gereformeerde Kerk

Behoort bij: Dorpskerken-NOP (zie onderaan)

Kraggenburg

Gereformeerd

De 9e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder.
Wel geïnstitueerd maar is er nooit gekomen

Marknesse

Rooms Katholiek

in gebruik

Marknesse-RK-Kerk.jpg

G. Lokkenstraat 32 – Maria Sterre der Zee

Marknesse

Gereformeerde gemeente

in gebruik

Marknesse-Noordzoom-Oud-Ger-Kerk.jpg

Korte Voor 16 – Oud gereformeerd (ger. gemeente)

Marknesse

Gereformeerd

buiten gebruik

Marknesse-Ger-Kerk-b.jpg

Grachtwal/Noordeinde – Deze kerk werd in het kader van het samengaan met de hervormde gemeente afgestoten en later gesloopt.
De 4e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder

Marknesse

Hervormd

in gebruik

Marknesse-NH-Kerk.jpg

Sluis 1 – Verlosserkerk

Luttelgeest

Rooms Katholiek

in gebruik

Luttelgeest-R.K.-Kerk.jpg

Kerkstraat 1 – Jozef Sterre der Zee –

In de katholieke kerk in Luttelgeest komen woningen. De gemeente Noordoostpolder heeft besloten de kerk van de parochie voor een kleine 200.000 euro te kopen om er woningbouw in mogelijk te maken. (feb. 2019)

Luttelgeest

Nederlands Hervormd

in gebruik

Luttelgeest-NH-Kerk.jpg

Oosterstraat 1 – De Schakel – Sedert 1994 Nederlands Hervormde/Gereformeerde Kerk.

Behoort bij: Dorpskerken-NOP (zie onderaan)

Luttelgeest

Gereformeerd

buiten gebruik

Luttelgeest-Ger-Kerk.jpg

Sportstraat 2 – Buiten gebruik 1994, nu woning/galerie “Luttel”
De 1e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder
Voor € 495.000,- te koop. zie Funda

Huidige situatie :

plaatsRooms KatholiekHervormdGereformeerdinfo
Bantin gebruikbuiten gebruikbuiten gebruikDe katholieken preken in Rutten. De gereformeerden en hervormden nu in Katholieke kerk (Bantseliek)
Ruttenin gebruikbuiten gebruikbuiten gebruik.
Creilbuiten gebruikin gebruikbuiten gebruik.
Espelbuiten gebruikin gebruiknooit gebouwd.
Tollebeekin gebruikin gebruiknooit gebouwd.
Nagelebuiten gebruikbuiten gebruikin gebruikvierde kerk Gerf, Kerk Vrijgemaakt ook buiten gebruik
Ensin gebruikbuiten gebruikin gebruik.
Kraggenburgbuiten gebruikin gebruiknooit gebouwd.
Marknessein gebruikin gebruikgeslooptvierde kerk : Gereformeerde gemeente in gebrui
Luttelgeestin gebruikin gebruikbuiten gebruik.

Rooms Katholiek

Sinds 1 januari 2015 kent de Noordoostpolder één parochie, de Emmaüsparochie.
Deze parochie bestaat uit vier geloofsgemeenschappen.

  1. Emmeloord De H.Michaël in Emmeloord
  2. Bant Rutten Creil ‘De Goede Herder’. De parochianen komen samen in de H. Servatiuskerk in Rutten.
  3. Marknesse, Luttelgeest, Kraggenburg en Ens  ‘H. Ireneüs Geloofsgemeenschap’. Alle 4 kerken operationeel.
  4. Nagele, Espel en Tollebeek ‘De Heilige Geest  geloofsgemeenschap’  Alleen de Sint Hubertuskerk Tollebeek nog in gebruik

hervormd en gereformeerd : PKN

Sinds 2011 staan de 10 dorpskerken NOP van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) in nauw contact met elkaar.

Zij zoeken samenwerking daar waar dit opbouwend en nuttig is.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek