De Golfslag

Het verzorgingshuis ‘De Golfslag’ (Smedingplein 2) , gebouwd in 1971 naar ontwerp van Abe Bonnema, is een op betonnen pijlers geplaatst gebouw met zes woonlagen en een opbouw.
Het heeft (had) 76 appartementen.  Tussen de pijlers bevinden zich de gezamenlijke ruimten.

Architect.

Abe Bonnema (Stiens, 6 september 1926 – Groningen, 9 augustus 2001) was een Nederlandse architect die in de laatste twee decennia van de twintigste eeuw een aantal markante kantoorgebouwen heeft ontworpen.

Bonnema was de zoon van een bouwkundige. Hij studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft. Na afronding van zijn studie begon hij een bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening. Bonnema begon zijn bedrijf in eerste instantie in Leeuwarden en verplaatste het later naar later in Hardegarijp, waar hij ook woonde.

Aan het begin van zijn loopbaan hield Bonnema zich vooral met woningbouwprojecten bezig. In de laatste twintig jaar voor zijn dood bouwde hij vooral grote kantoorgebouwen. Bonnema was een functionalist. In zijn optiek waren gebouwen gebruiksartikelen die moesten voldoen aan de eisen die de gebruiker stelt. Daarbij volgt de vorm vanzelf uit de functie.


Golfslag - golfslag1b.jpgHoofdpijndossier

Golfslag waarschijnlijk nog lange tijd leeg en vervallen

algemeen - omroep-flevoland.png  17 Sept 2018

De Golfslag in Emmeloord blijft waarschijnlijk nog lange tijd leegstaan. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een rechtszaak over het markante gebouw. Het voormalige verzorgingshuis is eigendom van de ondernemers Roel Hindriks en Wiepke Haagsma. Ze kochten het eind 2016 van Zorggroep Oude en Nieuwe Land voor ruim 1 miljoen euro.

Twee keer verkocht’
Momenteel kunnen ze echter niks het met pand doen omdat er beslag op is gelegd. Dit nadat twee partijen afzonderlijk van elkaar aangaven een overeenkomst te hebben gesloten om het gebouw te kopen. Hindriks en Haagsma ontkennen dat. Er zou weliswaar zijn gesproken over de mogelijkheid tot verkoop, maar dat was volgens Hindriks en Haagsma vooral om te peilen wat het gebouw waard zou zijn.

De partijen die zeggen dat er wel sprake is van een deal om De Golfslag over te nemen zijn Fries Trading uit Sneek en Zwanenburg Projecten uit Heerenveen. Beide geven aan dat er in gesprekken en e-mailverkeer een akkoord over de verkoop bereikt zou zijn.

De rechtbank in Lelystad sprak zich vrijdag nog niet uit over de vraag of er inderdaad een rechtsgeldige overeenkomst ligt.

Onderhandelen
In plaats daarvan gaf de rechter de drie partijen de kans om er onderling uit te komen. Zwanenburg Projecten wil namelijk wel afzien van aankoop als het een vergoeding krijgt voor gemaakte kosten. In dat geval zou Fries Trading het pand in zijn bezit krijgen. Hindriks en Haagsma stemden daar niet mee in.

De rechtbank geeft de partijen nog drie weken om dat alsnog te proberen, lukt dat niet dan gaat de juridische procedure in december verder. Die kan echter lange tijd in beslag nemen. Dat zou betekenen dat De Golfslag er nog geruime tijd leeg en vervallen bij blijft staan.


Rechtszaak over Golfslag dient half september

Omroep Flevoland –  27 juni 2018

De rechtszaak over voormalig verzorgingshuis De Golfslag in Emmeloord is op 14 september. Dan wordt duidelijk wat er met het pand gaat gebeuren.

Ontwikkelingen liggen stil
De ontwikkelingen rond De Golfslag liggen al maanden stil. De Urker eigenaar Hindriks en zijn compagnon Haagsma willen het pand verkopen aan een geïnteresseerde partij, maar dat mag niet omdat twee andere kandidaat-kopers daar een stokje voor steken. Dat hebben ze gedaan door zogenaamd conservatoir beslag op het gebouw te laten leggen. De rechtbank moet in september bepalen of dit beslag wordt opgeheven zodat het gebouw alsnog verkocht kan worden.

Te hoge eisen
De Golfslag kwam eind 2016 in handen van de huidige eigenaren. Zij kochten het pand voor 1 miljoen euro om er appartementen van te maken. Dit gebeurde uiteindelijk niet omdat de ondernemers vonden dat de gemeente te hoge eisen aan de verbouwing stelt. De eigenaren besloten toen om het oude verzorgingshuis weer in de verkoop te zetten.


Eigenaar wil kosten wat het kost van De Golfslag af. De Stentor 30-1-2018

Eigenaar Roel Hindriks van De Golfslag wil van het voormalige verzorgingshuis in Emmeloord af. Eind 2016 kocht de Urker het gebouw met de ambitie er ‘betaalbare appartementen’ voor starters en jongeren van te maken.
Ruim een jaar later is het gebouw gestript, maar is er van verdere werkzaamheden geen spoor te bekennen. ,,Dat zit er op korte termijn ook niet in”, zegt Hindriks stellig. ,,Ik verwacht niet dat er dit jaar nog iets gebeurt. Het wordt een lang verhaal”, is zijn voorspelling. Hindriks constateert dat hij er ‘met de gemeente Noordoostpolder niet uit is gekomen’. Hij mocht aanzienlijk minder appartementen in het pand vestigen dan hij wilde. ,,Dan gaat het niet om een paar appartementen minder, maar om zeker 25 of 26. We konden niet tot een overeenstemming komen.”

Beslaglegging
En dus staat het voormalige verzorgingshuis aan het Smedingplein in Emmeloord sinds een paar maanden opnieuw in de verkoop. Hindriks kocht het gebouw voor ruim een miljoen euro van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en investeerde naar schatting nog eens vijf ton in de sloopwerkzaamheden. Complicerende factor is dat onlangs beslag is gelegd op het gebouw. Twee kandidaat-kopers hadden zich voor De Golfslag gemeld. Gaandeweg de onderhandelingen heeft een van deze partijen beslag laten leggen op het leegstaande verzorgingshuis. ,,Binnenkort moet de rechtbank zich hierover buigen. We hopen dat dit in maart gebeurt , maar het kan ook gerust mei of juni worden.”

Opheldering
Ondertussen leidt het voormalige verzorgingshuis een zieltogend bestaan. En dat is raadslid Rien van der Velde van PvdA-GroenLinks in de Noordoostpolder een doorn in het oog. In het vragenhalfuur van gisteravond heeft de fractie de kwestie aan de orde gesteld en bij wethouder Henk ­Suelmann om opheldering gevraagd. Ongeacht diens verklaring houdt Hindriks het in Emmeloord voor gezien.

,,De Golfslag en ik zijn geen gelukkige combinatie gebleken”, constateert hij. ,,Ik ga onder geen beding verder. Ik heb de handdoek in de ring gegooid en wil van het gebouw af.” Spijt van de koop heeft Hindriks niet. ,,Ach, soms koop je iets en moet je constateren dat het niet lukt. Dat is een stukje ondernemersrisico. Dat hoort erbij. Ik ben weer een ervaring rijker.” Hij besluit met een kwinkslag: ,,En een illusie armer.”

In Goor (nabij Almelo) staat een tweede exemplaar van de Golfslag.
Eigenaar is Verzorgingshuis De Stoevelaar.
Hetzelfde ontwerp van Abe Bonnema, maar dan in spiegelbeeld.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek