Rooms Katholieke St. Michaëlkerk

gelegen aan het Pastoor Koopmansplein.

Met Pinksteren 1955 werd begonnen met het door architect P. Starmans ontworpen grote kerkgebouw.
De stijl is gemengd: het heeft de trekken van een basilica, maar tevens grote ronde Romaanse gewelven die de kerk een monumentaal aanzien geven.
In de 40 meter hoge toren komen drie luidklokken, respectievelijk Michael, Petrus en Maria.
Het gebouw meet 48 meter lang, 20 meter breed en 16 meter hoog en telt 800 zitplaatsen.
De Utrechtse edelsmederij van Brom voorziet de kerk van een eigentijdse, straks belijnde set van tabernakel, altaarkruis en kandelaars.

Op 23 oktober 1956 komt de nieuwe bisschop van Groningen, mgr. P. Nierman, het kerkgebouw plechtig inwijden.
De parochie Vollenhove schenkt de nieuwe kerk het paneel met de afbeelding van de H. Aartsengel Michaël, afkomstig van de oorspronkelijke Michaëlkerk uit het verdwenen dorp Emmeloord op het eiland Schokland.

Franciscus Johannes Bernardus Koopmans (geboren te Tubbergen op 14 mei 1900) kwam in 1945 naar de Noordoostpolder.
Hij was een pastoor van Kraggenburg en werd in 1958 pastoor van Emmeloord en deken van de Noordoostpolder.
In 1968 ging hij met emeritaat; op 2 oktober 1969 kwam hij t.g.v. een auto-ongeluk om het leven en op 6 oktober werd hij te Emmeloord begraven.

De betekenis van pastoor Koopmans strekte zich ook buiten de parochie, tot de hele poldergemeenschap-in-opbouw uit.
De K.V.P.-fractie in de gemeenteraad dringt er dan ook een jaar later bij B. en W. op aan om de naam Poststraat te vervangen door één die de nagedachtenis aan hem eert.
Bij die gelegenheid wordt ook het plein voor de kerk in de nieuwe naam betrokken.

Voorloper

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier