Zeeasterstraat

Deze door de Directie ontworpen arbeiders- woningen behoren tot de eerst gebouwde in de Noordoostpolder.
Ze verrezen al tijdens de oorlog in 1943 – 1944. Hierdoor is de omvang van de woningen bescheiden. Van de bezetter mocht immers niet groter worden gebouwd.
Dedetaillerings in vergelijking met later gebouwde woningen echter rijk te noemen. Met verschillende metsel-verbanden en sier-metselwerk zijn verdienstelijke gevels tot stand gekomen.
Helaas zijn de karakteristieke, licht gespitste dakkapellen in de loop der jaren vaak vervangen.