Het Palenscherm van Urk

De oude zeewering van Urk?
Strikt genomen niet.  De oude zeewering van Urk is na de inpoldering net als de zeewering van Schokland in rap tempo afgebroken.  Een groot deel van het hout werd in de oorlogsjaren opgestookt door de bevolking, die te maken had met schaarste aan brandstoffen.

Het huidige palenscherm is dus een replica,  gebouwd tussen 1974 en 1979.

Het palenscherm is in totaal 1.196 meter, verdeeld over twaalf stukken. Aan de ene kant begint het achter de brandweerkazerne aan De Noord en aan de andere kant bij de Maranathakerk. Het gaat om drie lange stukken, tot maximaal 242 meter en negen kortere delen, waarvan het kortste 31 meter meet.

palenschermjpg

De laatste jaren is het palenscherm stukje bij beetje opgeknapt en hersteld.

Rondje Eiland Urk

rondommetje-urkUrk kent een rijke historie als eiland. Het palenscherm is hiermee onlosmakelijk verbonden omdat de contouren van het voormalige eiland samenvallen met de ligging van de palenschermen. De afgelopen jaren zijn al diverse delen van het palenscherm vervangen. De gemeenteraad van Urk heeft hiervoor krediet vrijgemaakt. Ook leefde de wens om een ‘Rondje Eiland Urk’ te creëren.

Met dit Rondje om het oude eiland komt de beleving van het Urker cultureel erfgoed terug door fysiek en inhoudelijk aandacht te geven aan bijzondere markeringspunten. Het ‘Rondje Eiland Urk’ vertelt het verhaal van het eiland Urk aan de huidige en komende generatie.

rondje-urk

Expositie geeft beeld van ‘Rondje Eiland Urk’

Urk – Een expositie in de hal van het Urker gemeentehuis laat zien hoe de gemeente invulling wil geven aan het ‘Rondje Eiland Urk’, een mooie fiets- en wandelroute langs de contouren van het voormalige eiland. De expositie is tot half november te zien.

Urk kent een rijke historie als eiland. Het palenscherm is hiermee onlosmakelijk verbonden omdat de contouren van het voormalige eiland samenvallen met de ligging van de palenschermen. De afgelopen jaren zijn al diverse delen van het palenscherm vervangen. De gemeenteraad van Urk heeft hiervoor krediet vrijgemaakt. Ook leefde de wens om een ‘Rondje Eiland Urk’ te creëren. Met dit Rondje om het oude eiland komt de beleving van het Urker cultureel erfgoed terug door fysiek en inhoudelijk aandacht te geven aan bijzondere markeringspunten. Het ‘Rondje Eiland Urk’ vertelt het verhaal van het eiland Urk aan de huidige en komende generatie.

De expositie is tot half november zien. De gemeente is ook nog op zoek naar oude foto’s of een verhaal van het palenscherm. Deze kunnen worden gemaild naar: a.ernste@urk.nl.

Bron en inspiratie :  Noordoostpolder, Stentor, Flevolanderfgoed, Omroep Flevoland, Urkerland,
algemeen - DeNoordoostpolder.png       algemeen - omroep-flevoland.png        algemeen - urk.png         destentor-logo

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek