Het Palenscherm van Urk

De oude zeewering van Urk?
Strikt genomen niet.  De oude zeewering van Urk is na de inpoldering net als de zeewering van Schokland in rap tempo afgebroken.  Een groot deel van het hout werd in de oorlogsjaren opgestookt door de bevolking, die te maken had met schaarste aan brandstoffen.

Het huidige palenscherm is dus een replica,  gebouwd tussen 1974 en 1979.

Het palenscherm is in totaal 1.196 meter, verdeeld over twaalf stukken. Aan de ene kant begint het achter de brandweerkazerne aan De Noord en aan de andere kant bij de Maranathakerk. Het gaat om drie lange stukken, tot maximaal 242 meter en negen kortere delen, waarvan het kortste 31 meter meet.

palenschermjpg

De laatste jaren is het palenscherm stukje bij beetje opgeknapt en hersteld.

Rondje Eiland Urk

rondommetje-urkUrk kent een rijke historie als eiland. Het palenscherm is hiermee onlosmakelijk verbonden omdat de contouren van het voormalige eiland samenvallen met de ligging van de palenschermen. De afgelopen jaren zijn al diverse delen van het palenscherm vervangen. De gemeenteraad van Urk heeft hiervoor krediet vrijgemaakt. Ook leefde de wens om een ‘Rondje Eiland Urk’ te creëren.

Met dit Rondje om het oude eiland komt de beleving van het Urker cultureel erfgoed terug door fysiek en inhoudelijk aandacht te geven aan bijzondere markeringspunten. Het ‘Rondje Eiland Urk’ vertelt het verhaal van het eiland Urk aan de huidige en komende generatie.

rondje-urk

Expositie geeft beeld van ‘Rondje Eiland Urk’

Urk – Een expositie in de hal van het Urker gemeentehuis laat zien hoe de gemeente invulling wil geven aan het ‘Rondje Eiland Urk’, een mooie fiets- en wandelroute langs de contouren van het voormalige eiland. De expositie is tot half november te zien.

Urk kent een rijke historie als eiland. Het palenscherm is hiermee onlosmakelijk verbonden omdat de contouren van het voormalige eiland samenvallen met de ligging van de palenschermen. De afgelopen jaren zijn al diverse delen van het palenscherm vervangen. De gemeenteraad van Urk heeft hiervoor krediet vrijgemaakt. Ook leefde de wens om een ‘Rondje Eiland Urk’ te creëren. Met dit Rondje om het oude eiland komt de beleving van het Urker cultureel erfgoed terug door fysiek en inhoudelijk aandacht te geven aan bijzondere markeringspunten. Het ‘Rondje Eiland Urk’ vertelt het verhaal van het eiland Urk aan de huidige en komende generatie.

De expositie is tot half november zien. De gemeente is ook nog op zoek naar oude foto’s of een verhaal van het palenscherm. Deze kunnen worden gemaild naar: a.ernste@urk.nl.

Vervangen palenscherm gaat meer geld kosten

algemeen - omroep-flevoland.png
De gemeente Urk moet extra geld uittrekken om de replica van het oude palenscherm volledig te kunnen vervangen. Het college wil hiervoor 320.000 euro beschikbaar stellen. Vorig jaar werd al 750.000 euro opzij gezet, maar dat blijkt niet voldoende te zijn voor het complete herstel van de oude zeewering.

Van de 320.000 euro is 90.000 euro bestemd om een wandel- en fietsroute te maken die het palenscherm en daarmee de contouren van het oude eiland volgt. Op de route moeten op zeven plekken informatiepunten komen. Daar zal dan informatie uit de geschiedenis van het eiland Urk te zien en te lezen zijn.

De plannen zijn woensdagavond besproken in de commissievergadering. Alleen Hart voor Urk vond de kosten te hoog en was tegen, de andere partijen zijn akkoord. De ChristenUnie wil wel dat de informatieborden hufterproof worden. Het CDA dringt er op aan dat het onderhoud aan het scherm in de toekomst duurzaam te doen.

Tekst gaat verder onder de foto

De plannen worden op dit moment uitgelicht in een expositie die in de hal van het gemeentehuis te zien is.

Tekst gaat verder onder de foto

Het palenscherm diende tot de inpoldering als bescherming voor de Urker bevolking tegen de golven van de Zuiderzee. Nadat Urk met het vasteland werd verbonden, verloor het palenscherm de originele functie. In de Tweede Wereldoorlog werden de palen door de bevolking deels opgestookt. De resterende palen werden uit de grond gehaald. In de jaren zeventig werd de replica geplaatst, maar ook die raakte in de loop van de jaren in verval.

Bron en inspiratie :  Noordoostpolder, Stentor, Flevolanderfgoed, Omroep Flevoland, Urkerland,
algemeen - DeNoordoostpolder.png       algemeen - omroep-flevoland.png        algemeen - urk.png         destentor-logo

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier