Pier+Horizon

Pier+Horizon bestaat uit een 135 meter lange steiger, waar omheen vijftien ‘kraggen’ in het water liggen

  • Titel: Pier + Horizon
  • Kunstenaar: Paul de Kort
  • Materiaal: Hout, touw, wilgentenen en riet
  • Geplaatst : 2016

Pier+Horizon bestaat uit een 135 meter lange steiger, waar omheen vijftien ‘kraggen’ in het water liggen.
Deze kraggen zijn drijvende bakken, gevuld met rietkragen, die met een touw vastgebonden zijn aan een paal en meebewegen met de wind en de stroming.
In het landschapskunstwerk weet de kunstenaar Paul de Kort op bijzondere wijze een verbinding te leggen tussen de geschiedenis van de locatie, het huidige gebruik van het meer als natuurgebied en de geschiedenis van de beeldende kunst en Land Art in het bijzonder.

Paul Kort heeft zich laten inspireren door Oud Kraggenburg.

Voordat de Noordoostpolder werd drooggelegd verbond een 6 km lange strekdam het Zwarte Water vanuit Overijssel met het voormalige lichthuis Oud Kraggenburg midden in de Zuiderzee.
De voormalige dam was gefundeerd met afgezonken kraggen, stroken in elkaar gegroeide waterplanten die op het water drijven, ook trilveen genoemd.
De Weerribben en de Wieden in Noordoost Overijssel bestaan voor een groot deel uit trilveen.

Webcam

Vanaf de Zwartemeerdijk maakt een webcam iedere ochtend een foto van het moment dat de zon in het oosten exact in één lijn staat met de pier en de camera. Gedurende een jaar groeit een fotosequentie waarin de seizoenen traag in elkaar verglijden.

Aan het eind van 2017 worden van deze dagelijkse foto’s een kort filmpje gemaakt die te zien zal zijn op de website www.pierplushorizon.nl

Landschapskunst.

Land art is een stroming in de beeldende kunst ontstaan in de jaren 60 van de 20e eeuw, waarbij kunstenaars ingrijpende, kunstzinnig bedoelde, ingrepen aanbrengen in een landschap door het graven van grachten en kuilen, het aanleggen van ophopingen op akkers en weiden en het geordend storten van keien op een wateroppervlak. Men wil daarbij de menselijke aanwezigheid duidelijk uitdrukken en stellen dat de mens door de omgevingsverandering de natuur in bezit neemt. Een in het Nederlands ook wel gebruikte benaming is landschapskunst. (bron: wikipedia)

Flevoland kent nu 7 Landschapskunstwerken

Pier+Horizon

7 Landschapskunstwerken in Flevoland