Eigenaar van de Poldertoren was de Waterleidingmaatschappij Overijssel, later waterbedrijf Vitens.
Omdat watertorens hun functie hebben verloren, worden de meeste watertorens verkocht of afgebroken.
De gemeente Noordoostpolder is nu de eigenaar de de toren.

Adres|
De Deel 25
8302 EK Emmeloord

De Poldertoren symboliseert de eenheid van de poldergemeenschap en is het belangrijkste landmark in de polder

Bouwtijd
(ook de planfase) 1950-1959,
start bouw 12 juni 1957,
in gebruik genomen op 20 juni 1959.

 • architect(en)/ontwerper(s) H. van Gent, J.W.H.C. Pot
 • uitvoerder (aannemer e.d.) H. Fokkens Naarden N.V. te Velp
 • klokken Nederlandse Klokkengieterij B. Eijsbouts NV Asten (uurwerk, carillon en windwijzer)
 • betonconstructie: P.J. de Gruyter Zwollerkerspel
 • Opdrachtgever Waterleiding Maatschappij ‘Overijssel’
 • De toren voorzien van een uitzichtplateau in de opengewerkte lantaarn met tentdak en carillon.
 • De vergulde windvaan heeft de vorm van een koggeschip.
 • Vier zijden van de poldertoren zijn voorzien van een wijzerplaat. De cijfers en wijzers zijn verguld.
 • Het piramidedak rust op een houten dakconstructie en is met koperen platen bekleed.
 • De toren had oorspronkelijk zes verdiepingen. Op de derde t/m de vijfde verdieping bevonden zich drie waterreservoirs. In de voet van de toren bevond zich eveneens een waterreservoir. De zesde verdieping werd gevormd door het uitkijkplatform, waarboven het carillon.
 • De toren had een trap met 243 treden. Een lift voert van de begane grond naar het platvorm dat op 43,4 m. hoogte ligt.

In de toren hangt het (destijds) grootste klokkenspel van Nederland. Een actie onder de bevolking leverde 48 klokken op. De grootste klok weegt 2382 kg en doet
tevens dienst als luidklok. Op 20 juli 1959 werd het carillon officieel overgedragen aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat

Het Openbaar Lichaam ‘de Noordoostelijke Polder’ (de voorloper van de gemeente Noordoostpolder) stelde het uurwerk beschikbaar. Dit uurwerk is thans verbonden net de wereldatoomklok in Zurich. Deze klok zendt een signaal naar een zogenaamde telebox in de toren, die dit signaal vervolgens doorgeeft aan het uurwerk in de toren.

De toren 

 • Hoogte 65,3 meter
 • Hoogte met windvaan 70,5 meter
 • Bezoekersplatform op 43,4 meter
 • breedte 14 meter aan de voet en 13,4 meter op het bezoekersplatform
 • (oude) trap 243 treden
 • Opslagcapaciteit water 1850 m3

In de toren is verwerkt:

 • 1220 m3 beton 185 ton wapeningsstaal
 • 600.000 bakstenen
 • 624 ton cement
 • 7200 draineerbuizen

Inhoud torenreservoir

Het interieur van de toren bevat voor de opslag van water drie betonnen vlakbodemreservoirs, in de vorm cilinders met een inwendige diameter van 8,7 meter. De reservoirs worden gedragen door acht kolommen van 1,1 x 0,7 meter onder de rand, een achthoekige kolom van 1,2 meter in het midden en een ringbalk van 1 m. hoog.

De watertoren had 3 hoogreservoirs.

 1. laagreservoir met een inhoud van 575 m³ ondergronds (zie onderaan)
 2. reservoir  E’oord – 425 m3
 3. reservoir Nordoostpolder – 425 m3
 4. reservoir Urk – 425 m3Daarmee was de totale wateropslagcapaciteit 1850 m3.

Carillon

Carillon van 48 klokken (waaronder van ieder dorp 1 klok) met inscripties
Cl (2382 kg)-d1-chromatisch-c5

Uurwerk

Het Openbaar Lichaam ‘de Noordoostelijke Polder’ (de voorloper van de gemeente Noordoostpolder) stelde het uurwerk beschikbaar.

Dit uurwerk is thans verbonden net de wereldatoomklok in Zurich.
Deze klok zendt een signaal naar een zogenaamde telebox in de toren, die dit signaal vervolgens doorgeeft aan het uurwerk in de toren.
Vier zijden van de poldertoren zijn voorzien van een wijzerplaat.
De cijfers en wijzers zijn verguld.

Wim Kan

De klok op deze watertoren gaf cabaretier Wim Kan ooit de grap in dat in Emmeloord de tijd stilstaat… bij windkracht zeven, als de wijzers het niet meer kunnen bolwerken.
“Maar alleen bij windkracht zeven en dan nog figuurlijk, want overigens is deze spiksplinternieuwe gemeente met haar markt en haar landbouwbeurs, haar prachtige winkelstraat en moderne gebouwen niet alleen bij de tijd, maar ook de tijd vaak vooruit”, juichte de Volkskrant in 1962.

In november 2006 is op aanwijzing van voormalige bouwers, het mansgat naar het laagreservoir gevonden.
Het reservoir bleek nog vol water te staan.

cijfers - Fundering-Poldertoren.jpg