Figurenomloop

De toren is voorzien van een figurenomloop, die op het hele en halve uur naar buiten komt.
Het attractie is gemaakt door de Klokkengieterij Petit & Fritsen b.v. , een voormalige klokkengieterij te Aarle-Rixtel. Toen Petit & Fritsen met een opvolgingsvraagstuk kampte, heeft Koninklijke Eijsbouts in Asten de activiteiten overgenomen.
Dit ‘speeldoosje’ is ter gelegenheid van 50 jaar Noordoostpolder aangeboden  en in gebruik genomen op 9 sept 1992 door Premier Lubbers.

Kapot

De kwaliteit van de figurenomloop is hilarisch. De duiven schijten de machine kapot.
Ieder zichzelf respecterend gemeenteraadslid maakt hiervan een verkiezingsstunt.
Op maandag 29 maart 2010 is hij, na grondige restauratie, opnieuw in gebruik genomen.

Echter…….  meteen weer defect !

De figurenomloop bestaat uit :

  • een mammoet
  • een oermens
  • een koggeschip
  • de pionier
  • een maaidorser
  • een fabriek.

De vormgeving van de omloop is anders geworden dan van Eck in 1959 in gedachten had.
De symbolische betekenis is echter overduidelijk.
In zes figuren, waarvan vier gecomprimeerd driedimensionaal en twee enkel vlak, is de ontwikkeling van de oertijd tot heden gestileerd weergegeven. De aluminium figuren zijn beschilderd met weerbestendige lak.
De omlooptijden zijn facultatief instelbaar.

INDUSTRIALISERING

Duidelijk is, dat niet alleen de agrarische bedrijfstak bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Noordoostpolder.
In het ruim dertig jarig bestaan van de gemeente zijn nijverheid, industrie en diensten de grootste werkgevers geworden.
Hedendaagse industrie en bedrijvigheid worden in de laatste figuur gesymboliseerd door een gebouw met een schoorsteen.
Moderne techniek wordt aangegeven door twee draaiende landwielen.

DE MAAIDORSER

De landbouw heeft de Noordoostpolder mee groot gemaakt. De betekenis ervan is nog steeds eminent. De maaidorser staat voor de agrarische bedrijfstak, die de basis vormde voor de ontwikkeling van het gebied en die daaraan nog steeds een geweldige bijdrage levert. De gestileerde machine, enkel vlak, heeft een roterende beweging door middel van de haspel. Korenaren completeren de vormgeving en versterken de actie van de maaidorser.

DE PIONIER

Het is in 1992 vijftig jaar geleden dat de eerste spaden in de drassige bodem van de voormalige Zuiderzee zijn gezet. Uit die tijd stammen de pioniers, die de eerste aanzet voor Noordoostpolder hebben gemaakt tot wat het thans is. Met het opnemen van ‘de pionier’ in de figuren- omloop wordt een hommage gebracht aan de mannen en vrouwen van het eerste uur. De pionier beweegt de spade die de moeizame grondbewerking van toen symboliseert.

HET KOGGESCHIP

Symboliek gaat snel. Ooit heeft het Koggeschip de voormalige Zuiderzee bevaren. Een stevig en sterk schip op de ruige wateren van toen. Het Koggeschip siert de toren ook als windwijzer. In de figurenomloop beweegt het schip op en neer vanuit de voetplaat. Daarvoor zijn in tegengestelde richting bewegende golven geplaatst die dat effect nog versterken.

DE MAMMOET

Ooit hebben mammoeten rondgezworven op wat nu het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder is. In de ijstijd moet dat het geval zijn geweest. De mammoet in de toren maakt een eenvoudige op- en neergaande beweging vanuit de voetplaat. De verplaatsing van de mammoet wordt daardoor gesuggereerd.

DE OERMENS

In de tijd van de mammoeten moet ook de eerste oermens zijn intrede in het gebied hebben gedaan. Sporen daarvan zijn teruggevonden. Of ze daadwerkelijk op mammoeten gejaagd hebben, is niet duidelijk, waarschijnlijk wel. De knots van de oermens maakt een op-en neergaande beweging en stelt een slaande beweging in de richting van de mammoet voor.

(© Boom regionale uitgevers/ Egbert Voerman)


(© Boom regionale uitgevers/ Egbert Voerman)

(© Boom regionale uitgevers/ Egbert Voerman)

Toevoeging: het speelwerkje van Creil werkt inmiddels weer.

.