De windvaan, een  koggeschip.

Gedurende de bouw is de idee gerezen de torenspits te bekronen met een als windwijzer uitgevoerd schip van het type dat ooit veelvuldig op de Zuiderzee werd gebruikt: het koggeschip

De Kogge vormde de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord-Europa.
het schip had een lengte van 15 tot 30 meter en kon over lange afstand betrekkelijk grote ladingen over zee vervoeren.
Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en Oostzee.
Ommelandvaarders heetten de schippers, die vanuit de lage landen de gevaarlijke tocht onder primitieve omstandigheden om Jutland naar de Oostzeelanden maakten


  • Het schip is van zwaar koper vervaardigd en met een laagje goud overtrokken.
  • De hoogte is 5 meter
  • De breedte is 2,5 meter

Is dit wel een koggeschip ?

Als je kijkt naar de vorm van het schip, lijkt het meer een Hulk dan een Kogge. De Hulk was de opvolger van de Kogge.
Echter, en dat is mijn mening: de voorstelling van dit schip is stilistisch,  iconisch, niet realistisch !
Een koggeschip heeft inderdaad geen ronde bodem, maar als een Kogge op een  zegel of wapen afgebeeld werd, kwam een ronde bodem gewoon mooier uit.

Koggeschip IJsselham

Koggeschip in het wapen van IJsselham


Wapen van Noorder-Koggenland


Koggeschip in Wapen van Wymbritseradeel

Koggeschip wapen van Veere

Zie bijvoorbeeld ook de Kogge in het oude stadszegel van Amsterdam :

kopie-koggeschip-brandweer.jpg

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,