Reliëf - Poorters (Nicolaas Wijnberg)

Reliëf – Poorters (Nicolaas Wijnberg)

  • Titel: Poorters
  • Kunstenaar: Nicolaas Wijnberg
  • Materiaal: cement
  • Geplaatst : 1957

De Amsterdamse architect J. Dunnebier ontwierp in 1957 voor bierbrouwerij Oranjeboom de café-restaurants te Bant, Espel, Tollebeek en Nagele (1961-’62)   (bron: Monumenten in Nederland. Flevoland(2006)–Chris Kolman, Ronald Stenvert)

Relief - Relief-2.jpgEn net als in de buitenmuur van ‘De Goede Aanloop’ in Tollebeek is ook hier een reliëf aangebracht van waarschijnlijk dezelfde kunstenaar Nicolaas Wijnberg.  Het werk is verbonden met de naam ’t Poortershuys.
Het is een kleurige voorstelling van twee poorters.
Een Poorter is een in de Nederlanden voorkomende historische benaming voor een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen

Het is opgebouwd uit drie pleisterlagen (mortel) die één voor één zijn aangebracht.

Sgraffitio

De sgraffitotechniek die hierbij is toegepast, kent het volgende principe.
Op een muur of andere starre ondergrond worden twee of meer gekleurde pleisterlagen (doorgaans een kalkmortel) aangebracht. Vervolgens worden in de nog zachte pleisterlagen lijnen en vlakken weggekrabt of weggestoken, zodat een vorm of voorstelling ontstaat. Door dieper of minder diep in die verschillende kleurlagen te ‘krabben’ ontstaan lijnen en vlakken in verschillende kleuren. Er moet bij deze techniek snel gewerkt worden, omdat de kalkmortel na ongeveer 24 uur te hard is om nog te kunnen bewerken.


Nicolaas Wijnberg

kunstenaars - Wijnberg.jpg

Nicolaas Wijnberg

Nicolaas Wijnberg was de zoon van een Amsterdamse meestersteendrukker. Zijn eerste tekenlessen kreeg hij van onder meer Ger Gerrits en Jos Rovers. Op de avondacademie bleek al snel zijn grote talent, maar hij sloeg de uitnodiging van Henri Campendonck af om op de dagacademie te komen. In 1942 vertrok Nicolaas Wijnberg met de beeldhouwer Teun Roosenburg naar Kasteel Oost te Eysden bij Maastricht. In de oorlog was dit een plek waar Wijnberg en andere daar ondergedoken kunstenaars konden blijven werken.

De Realisten
In 1947 vormde Nicolaas Wijnberg met vrienden ‘De Realisten’, een groep kunstenaars die zich toelegde op figuratieve kunst en zich afzette tegen de abstracte kunst van Cobra en Vrije Beelden. De groep organiseerde zelf een eerste tentoonstelling bij kunsthandel Frans Buffa in Amsterdam. In 1951 werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam werk van onder meer Wijnberg getoond op de expositie ‘Realisten uit zeven landen’. Nog tot in de zeventiger jaren zijn door ‘De Realisten’ evenementen georganiseerd.

Oeuvre
De volledige kunstzinnige loopbaan van Nicolaas Wijnberg beschrijven is buitengewoon complex. Zijn hele leven was hij scheppend bezig. Naast werk aan diverse publicaties als zowel auteur als redacteur werkte hij mee aan een groot aantal theatervoorstellingen. Primair was Nicolaas Wijnberg echter schilder en tekenaar. Hij ontwikkelde een persoonlijke expressionistische stijl met surrealistische, erotische en poëtische tendensen. In 2000 kreeg hij de prestigieuze oeuvre-prijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. De liefde voor de schilderkunst en haar historie is terug te zien in de grote hoeveelheid schilderijen, grafiek en tekeningen die Nicolaas Wijnberg in zijn leven gemaakt heeft.

bron: http://nicolaaswijnberg.nl


Leuke website over poorters van webmaster Lex van Scheijndel.

Poorter is een historische benaming voor een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. Men kreeg dit Poorterrecht of burgerschap door zich laten registreren bij een magistraat van de stad. De etymologische oorsprong van ‘Poorter’ ligt niet bij het woord ‘poort’ maar bij het Latijnse woord Portus, wat ‘haven’ betekent.
In de Vroege Middeleeuwen ontstonden de eerste steden namelijk als kleine handelsposten nabij adellijke burchten en kastelen. De handelaren die in deze, later ommuurde, nederzettingen woonden waren de voorlopers van de latere burgerij.

Er diende voor het verkrijgen van burgerrechten een zekere som geld te worden betaald, men bewees daarmee dat men niet armlastig was en in eigen onderhoud kon voorzien. Er waren religieuze restricties en in tal van steden konden Joden tot aan de Franse Revolutie geen burger worden. Ook moest er een eed worden afgelegd. Uit de stadsrekeningen van ‘s-Hertogenbosch blijkt dat in 1693 na het afleggen van de eed 6 gulden, 4 stuivers en 8 oort betaald moest worden om Poorter te worden. Sommige steden, zoals Deventer, kenden ook grootburgers, die meer rechten hadden dan de gewone burgers. Ze moesten daarom meer betalen.

De stad was omringd door een stadsmuur en een gracht en bood daarmee een zekere mate van veiligheid en bescherming aan haar burgers (poorters). ’s Avonds tegen donker werden de stadspoorten gesloten door de poortbewaker. De sleutels van de stad werden bij een burgemeester ingeleverd en de volgende dag weer opgehaald.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier