Categorieën
Kraggenburg

de dorpsgemeenschap

De kunstenaar Theo Mulder werd gevraagd een kunstwerk te maken.
dat symbool staat voor de samenwerking en eensgezindheid binnen Kraggenburg. Het werd ‘de dorpsgemeenschap’.

Wat stelt het voor ?

Mensen uit alle windstreken zijn hier bij elkaar gekomen. Er komt net nog iemand binnen via de achterkant. Het is een hol en open huis dat toegankelijk is voor de buitenwereld.
Kwetsbaar maar door het samenzijn ook veilig.
Het dak, ieder zijn stukje maar toch één geheel, staat symbool voor de sociale bescherming en wordt door de totale dorpsgemeenschap als geheel gedragen.

Het is uit één stuk Ettringer Tufsteen gehakt en weegt 1800 kg.
De sokkel is van basalten, net als de dijken van Noordoostpolder.

Mooie symboliek, niet ?

 

Categorieën
Kraggenburg

De Boom

De boom, zo wordt dit monument genoemd. Gemaakt ter ere van 60 jaar Kraggenburg, bedacht en gerealiseerd door de kunstenaar Willem Hoogeveen en de bewoners van Kraggenburg. Het is één brok symboliek.

Loopt u even mee ?

  1. een schop uit de ontginningstijd en een vis uit de vroegere Zuiderzee.
  2. appels vanwege het fruitgebied en een groen vlak voor de landbouw in het algemeen.
  3. een boom en een boot, omdat het goed recreëren is in Kraggenburg.
  4. de bewoners van het dorp en een kindertekening.
  5. Het geheel is een boom, omdat Kraggenburg aan het Voorsterbos ligt.
  6. Bovenop een scherpe punt, omdat de benauwdheid van een kleine gemeenschap soms wat zeer kan doen.
  7. Maar in top een paraplu als teken van bescherming.
  8. en een bankje onder de boom die de verbondenheid weergeeft.

Willem Hoogeveen heeft veel betekend voor de kunst in Noordoostpolder. Hij is in 2020 veel te vroeg overleden.

Categorieën
Kraggenburg

Brug van saamhorigheid

Bijna alle dorpen in de Noordoostpolder zijn per schip goed bereikbaar. Kraggenburg niet. Je komt tot hier, waarna je over deze brug naar het dorp moet lopen. Deze brug is dus een onmisbare schakel naar het dorpscentrum. Ook richting Voorsterbos voor een zondagmiddagwandeling moet je hierlangs.
Reden voor een mooie brug. Buro KuiperCompagnons kreeg de opdracht. Dit bureau is opgericht door Granpré Molière, de grote Noordoostpolder-ontwerper.
Kraggenburg, met zijn hechte saamhorigheid had veel inbreng.

Dit thema ‘saamhorigheid’ is verbeeld door de zes mensfiguren die onderdeel zijn van de brug.  De brug brengt deze mensen samen.

Brug van saamhorigheid. Een brug én artistiek kunstwerk.