Raadhuis (museum) Urk

Het voormalige raadhuis van de gemeente Urk aan de Wijk 2 is in 1989 verbouwd tot museum.

Raadhuis-Museum-Urk

In 1904 werd op het toenmalige eiland begonnen met de bouw van het nieuwe raadhuis naar ontwerp van Johan Frederik Lodewijk Frowein.
Aannemer was H.C. Kramer uit IJmuiden.
Het gebouw staat op de plaats, waar voorheen de openbare school stond. Van dit schoolgebouw zijn de zijvleugels blijven staan en verbouwd tot ambtswoningen voor de burgemeester en plaatselijke huisarts.

Opvallend is de vierkante klokkentoren aan de voorzijde van het gebouw met het stenen  wapenschild

Nadat de gemeente Urk in de jaren tachtig was verhuisd naar een nieuw gemeentehuis, werd het gebouw verbouwd tot museum, dat in 1989 zijn deuren opende.
In het museum wordt onder andere klederdracht, dorpskunst, een scheerwinkel, een zeilmakerij en een kruidenierswinkel getoond.

Museum Het Oude Raadhuis

bord-raadhuisHet museum is gevestigd in het voormalige raadhuis, dat van 1905 tot 1988 dienst heeft gedaan als gemeentelijk bestuurlijk centrum Het gebouw is ontworpen door de architect J.S.L Frowein. Het huis links is de vroegere burgemeesterswoning. In het huis rechts woonde de gemeentearts die er ook praktijk hield. Het raadhuis met zijn trapgeveltje, kruisvensters, klokkentorentje en dakschilden paste heel goed in het toenmalige dorpsbeeld. In 1988 werd een nieuw gemeentehuis gebouwd en na een grondige verbouwing kon het oude complex in gebruik worden genomen als museum. In 1996 werd de naast het museum gelegen visserswoning aangekocht om te worden gerestaureerd. Deze woning werd voorzien van een authentiek interieur, zodat cen goed beeld wordt verkregen van cen visserswoning uit vroegere dagen. In het museum is veel over het reilen en zeilen van Urk in het verleden, maar ook in het heden te zien en te horen. In de verschillende zalen vindt men klederdrachten, scheepsmodellen en visserijmethoden, schilderijen, oude kaarten en foto’s. Er is een scheersalon uit de veertiger jaren van de vorige eeuw en een winkeltje uit grootmoeders tijd.

Oude ambachten, zoals dat van zeilmaker. worden uitgebeld en volkskunst is te zien in de vorm van originele knipselprenten van Jan Visscher (Jantjen de Knipper’) Er zijn doorlopend filmvoorstellingen.

touristinfo
URK de Parel van Flevoland

Wapensteen

Raadhuisstr.jpg

Voorstelling: wapen Urk
Plaats: Wijk 2-2 8321 EP  Raadhuisstraat (voormalig raadhuis)
Datering : 1905
Over het wapen van Urk

“Van lazuur, beladen met een schelvisch in zijne natuurlijke kleur.”
De kleur lazuur, ook wel aangeduid als ultramarijn, is een verfstof, en in de heraldiek de normale benaming voor “blauw”. De sterke binding die de vissersgemeenschap met de zee heeft, wordt door de blauwe kleur tot uitdrukking gebracht. De heraldische etiquette verbiedt echter in een wapen het gebruik van metaal op metaal of van kleur op kleur. Op voorstel van de Hoge Raad van Adel wordt daarom sinds 1955 de schelvis in zilver afgebeeld.

Verklaring
Het wapen is een sprekend wapen. Urk is van oudsher een vissersgemeenschap en dat wordt uitgedrukt met de schelvis. Deze heeft van nature de volgende kleuren: de rug is donker groenbruin, de flanken zilverwit en de buik wit. Verder is de vis herkenbaar aan de kindraad.

Glas in Lood ramen

museum-achterkant-UrkHet glas-in-lood van museum ‘Het oud raadhuis’ op Urk is gerestaureerd door glasatelier Oud Ittersum, een uniek atelier in Zwolle waar kleurrijke glas(schilder)kunst wordt vervaardigd onder bezieling van glazenier & kunstenaar Theo W. Verboom.
Dit betrof de eerste fase, namelijk het glas-in-lood in de erker van het torentje. Het lood was vrijwel op elk punt gebroken zodat de panelen niet zo uit te nemen was. Voor het uitnemen hebben ze de panelen volledig met tape beplakt.

Het gebrandschilderd tafereel geeft de kenmerken van Urk weer. Hoe langer je kijkt hoe meer je gaat zien.
De oorspronkelijke ontwerper c.q. maker is (nog) niet bekend.

Glas-in-Lood-Radhuis-Urk-totaal