bouwfragmenten.jpg

3 – Zandstenen sarcofaag uit de 12e eeuw.

De sarcofaag werd na het droogvallen van de Wieringermeer in de bodem teruggevonden.
Waarschijnlijk is de grafkist vroeger tijdens scheepstransport overboord geslagen.
Zandstenen sarcofagen waren kostbaar. Alleen de rijke bovenlaag van de bevolking kon zich een dergelijk voorwerp veroorloven.
De sarcofaag is gemaakt van Bentheimer zandsteen.
Deksel en kist horen overigens niet bij elkaar.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier