bouwfragmenten.jpg

3 – Zandstenen sarcofaag uit de 12e eeuw.

De sarcofaag werd na het droogvallen van de Wieringermeer in de bodem teruggevonden.
Waarschijnlijk is de grafkist vroeger tijdens scheepstransport overboord geslagen.
Zandstenen sarcofagen waren kostbaar. Alleen de rijke bovenlaag van de bevolking kon zich een dergelijk voorwerp veroorloven.
De sarcofaag is gemaakt van Bentheimer zandsteen.
Deksel en kist horen overigens niet bij elkaar.