Schokland, geschiedenis in een notendopdoor emmeloord.info

Zomer op Schokland

Unieke land-art en poeziëroute ‘Dichter op het Land‘ met twintig kunstwerken gemaakt door internationale kunstenaars!
Loop over het prachtige voormalige eiland Schokland en ontmoet deze kunstwerken in hun nieuwe omgeving die perfect past!

Schokland in het kort

Schokland, geschiedenis door de eeuwen.

 • Schokland was een eiland in de Zuiderzee (het huidige IJsselmeer)
  Het eiland had een veenachtige toplaag en zakte daardoor steeds verder weg in de zee.
  .
 • In 1859 (dus 160 jaar geleden) moesten de bewoners door gevaar van het water en de armoede het eiland verlaten.
  .
 • In 1942 is de Noordoostpolder aangelegd. De polderdijk liep met een grote boog rond dat verlaten Schokland zodat het midden in het nieuwe polderlandschap kwam te liggen. Een eiland op het droge.
  .
 • De Noordoostpolder zou de best vruchtbare landbouwgrond van Nederland opleveren. Die Schokland bult was vervelend en wilden ze het liefst meteen vlak schuiven Dat was technisch onhaalbaar. Restanten werden opgeruimd en/of hergebruikt.
  Er was weinig aandacht voor Schokland.
  .
 • In de jaren daarna werden in en rond Schokland veel bijzondere vondsten gedaan.  Niet alleen uit de eilandtijd tot 1859, maar zelfs uit de prehistorie en oude ijstijd. (Mammoetbotten) Langzaam groeide het besef dat het toch wel een bijzondere plek is.  Langzaam groeide de aandacht.  Het oude kerkje ontwikkelde zich gaandeweg van opslagschuur tot museum.
  .
 • De boel verzakt. Door het lage grondwaterniveau in de nieuwe Noordoostpolder, begint Schokland te verdrogen en te verzakken. In 1961, de bult was inmiddels 1,5 meter verzakt,  moest het kerkje volledig worden gerestaureerd. Experts voorspellen dat als er niet wordt ingegrepen, het eiland uiteindelijk zelfs een kuil kan worden in de polderbodem.
  .
 • In 1995 komt Schokland op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Daardoor komt er meer financiële ruimte. Er wordt besloten de akkers rond Schokland opnieuw onder water te zetten. ‘Vernatten’
  Daardoor zakt  Schokland niet verder weg en blijven de bodemschatten beter geschermd.

Zo kwam het verdronken eiland weer boven water :

Ontstaan van Schokland.

De aarde is nu aan het opwarmen en daar maken wij ons behoorlijk veel zorgen over. En terecht.
Onze aarde heeft echter meerdere warme perioden en ijstijden gekend. De Saale-ijstijd, 150.000 jaar geleden was zo koud, dat de Noordpool-ijskappen tot over Nederland schoven. De Hondsrug, Gaasterland, Urk en Schokland zijn daardoor gevormd.

Schokland is in de ijstijd gevormd

Urk was een stevige hoge bult van keileem. Schokland, mede door de riviertjes Vecht en IJssel, werd later bedekt met een laag veen.

Na de ontruiming van 1859

bleven er toch een paar mensen op het eiland achter om zorg te dragen voor de haven en voor de vuurtorens.
De overheid was van plan alles, dus ook de oude haven van Emmeloord te laten vervallen.

Willem Jan Schuttevaer, oprichter van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer opperde dat een toevluchtshaven halverwege de Zuiderzee zeer gewenst was. Er werd naar hem geluisterd.

De oude haven van Emmeloord werd opgeknapt.
In 1901 is de lichtwachterswoning gebouwd en tien jaar later ook nog een misthoorn.

Lichtwachterswoning.jpg

De Lichtwachterswoning

fietsroute.jpg

link naar fietsroute

Evert de Graaff :  bronnen, cookies  & privacy  ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Emmeloord, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk, monumenten,