Ontmoeting.jpg

Siermetselwerk – Kerk De Ontmoeting – Emmeloord West

  • Titel: siermetselwerk
  • Kunstenaar: D. Bos
  • Plaats: Europalaan
  • Materiaal: baksteen
  • Geplaatst: 1970

Met de aanleg van de nieuwe wijk ‘Emmeloord West’ en een gestage groei van de Gereforrmeerde Kerk van Emmeloord ontstond er behoefte aan een extra kerkgebouw.De bestaande Nieuw Jeruzalemkerk werd te klein.
Architect Eric Maarten Fontein ontwierp een flinke kerk met keuken en zalen.

Toen de bouwcommissie de bouwplannen moest verwezenlijken kon dat alleen met een krappe beurs.
Voor ongeveer fl. 800.000 ( 200.000 subsidie rijk , 300.000 van de hervormden, 300.000 van de gereformeerden) moest er een flink kerkgebouw met zalen worden neergezet.
Er moest op vele zaken worden beknibbeld. Ook de Rooms-Katholieke kerk heeft overwogen om mee te doen, maar in het stadium van de aanbesteding haakte deze af.

Het was de aannemer L. de Graaff uit Emmeloord, Gereformeerd kerkerraadslid en ouderling van deze gemeente, die zeer graag dit Godshuis  wilde bouwen.
Maar de bouw werd ‘aanbesteed’. De laagste inschrijver zou het gegund worden.
Hij zette in met een bedrag wat tienduizenden guldens onder zijn rivalen lag. ( € 360.000,- )
Hij kreeg de opdracht, heeft er niets aan verdiend.
Bij de feestelijke opening werd de dominee, de architect en de burgemeester in het zonnetje gezet. Een aannemer is niet genoemd.

De kunst kwam er nog bekaaider af. Oorspronkelijk zou er op het voorplein ook een klokkenstoel worden neergezet . Maar dat werd al vlug weggestreept uit de begroting. Voor kunst bleef er ongeveer fl.2000 over. De jonge kunstenaar D. Bos zou hiervoor wellicht iets kunnen doen. Hij ontwierp het siermetselwerk aan de gevel van “De Ontmoeting”. Lammert de Graaff had een goede metselaar in dienst (dhr. Stam) die het metselen voor zijn rekening nam .

Architect Fontein wilde oorspronkelijk de ruwe planken van het plafond met een kleurlak (ongeveer kopergroen) behandelen. Maar de opzichter had de opdracht al aan een schilder gegeven om dit met blanke lak te doen. Er is toen wel aan de architect beloofd zodra er weer wat geld zou zijn om dit over te schilderen.

Reactie 29 november 2016  van Architect Fontein : Een poosje geleden heb ik nog eens naar de kerk in Emmeloord gekeken en ik vond het een beetje shabby bijstaan. Misschien kan het toch niet meer te besteden plafond-geld worden besteed aan een schoonmaak- en opknapbeurt, vooral ook het baksteenrelief?