Sluitgat - sluitgat.jpg

 

 

  • Titel: Sluitgat monument
  • Kunstenaar: Remco Campert
  • Plaats: Zuidermeerdijk
  • Geplaatst: 1990

 

Met de aanleg van de Noordoostpolder zijn twee dijken aangelegd.  Een dijk van Lemmer naar Urk, en een dijk van Urk naar Vollenhove.

Beide dijken hadden een spannend moment: het dichten van het laatste stuk.

Deze sluitsteen met het gedicht van Remco Campert (1996) dat herinnert aan het 10-jarig bestaan van de provincie Flevoland en geplaatst is in het kader van project Dijkwacht, is een autonoom kunstwerk en maakt geen onderdeel uit van het Sluitgatmonument dat al in 1990 geplaatst was om te herdenken dat het laatste gat in de ringdijk 50 jaar geleden op die plek op 13 december 1940 gesloten was. (Met dank aan Marjon)

  1. Dit  sluitgatmonument op het stuk Urk – Vollenhove. (Zuidermeerdijk) met een gedicht van Remco Campert
  2. Een monument  op het stuk Lemmer – Urk. (Westemeerdijk) met een  gedicht van Ed Hoornik link
  3. Een Sluitsteen, net voorbij de Flevocentrale aan de dijk richting Lelystad – met een gedicht van Jan Wolkers
  4. Een Sluitsteen bij Zeewolde – met een gedicht van Marga Minco

Sluitgat - sluitgat-2.jpg

Dit monument bestaat uit 3 delen.
Een grijper, bovenop de dijk geplaatst.
Deze grijper is gebruikt bij het dichten van de dijk.

Op het talud van de dijk een maquette van de Noordoostpolder met de tekst:
“Hier werd op 13 december 1940 de dijk gesloten.”

 


 

Vlakbij deze maquette staat een muurtje, gemaakt van basaltstenen
met daarop een gedicht van Remco Campert:

Sluitgat - remco.png

 

 

water sluit ik

land ontsluit ik

hemel ontsluit me

 


 

 

 

Sluitgat - venster-8-15.jpg

 

Onthulling maquette van de Noordoostpolder op de dijk bij Nagele tegenover Havenweg/Sluitgatweg, ter herinnering aan het feit dat vijftig jaar geleden het laatste dijkvak om de Noordoostpolder werd gesloten.

Links: B. Blikman (gedeputeerde), rechts: C. van der Wildt (hoofdingenieur-directeur van de directie Flevoland van Rijkswaterstaat), 1990.


 

 

 

Overige Sluitgatmonumenten

 

Sluitgat - wolkers.jpgSteen (1996) aan de dijk richting Lelystad met een gedicht van Jan Wolkers:

wie schilt de steen

wie snijdt het water

over de golven heen

loop ik naar later

eigen foto 2015

 

 

 

Sluitgat - zeewolde.jpgSteen nabij Zeewolde met een gedicht van Marga Minco:

grillig ligt het water

kastijdt de dijken, sluit en keert

windscheef beschermt het riet

een zee van land

foto www.schrijversinfo.nl

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,