Sluitgat - sluitgat.jpg

  • Titel: Sluitgat monument
  • Plaats: Zuidermeerdijk
  • Geplaatst: 13 december 1990

Sluitgatmonument

Met de aanleg van de Noordoostpolder zijn twee dijken aangelegd.

  • Een dijk van Lemmer naar Urk (Noordermeerdijk)
  • en een dijk van Urk naar Vollenhove (Zuidermeerdijk).

Beide dijken hadden een spannend moment: het dichten van het laatste stuk.

  • Het deel Noordermeerdijk  is gesloten op 3 oktober 1939
  • Het deel Zuidermeerdijk  is gesloten op 13 december 1940

Daarna werd op 7 januari 1941 het electrisch gemaal Buma bij Lemmer, als eerste van de drie gemalen in Noordoostpolder, in werking gesteld. Later heeft het elektrisch gemaal Smeenge bij Kadoelen meegewerkt. Gemaal Vissering was niet op tijd klaar. De drooglegging duurde door de oorlogsomstandigheden bijna een jaar langer dan gepland. In totaal heeft het, na de dijksluiting, bijna twee jaar geduurd om de Noordoostpolder droog te leggen. Op 9 september 1942 werd een gemiddelde waterstand van vier meter veertig beneden NAP bereikt. Bij deze waterstand vielen de laagste delen van de polder droog en daarom wordt die datum aangehouden als moment van droogvallen van de Noordoostpolder.

Op beide punten is een sluitsteen geplaatst. Op dit deel is een monument geplaatst.

Sluitgat - sluitgat-2.jpg

De maquette aan de voet van de dijk, waarop ook de sluitgaten van de overige dijkvakken met datum van sluiting staan aangegeven.

Dit sluitgatmonument is precies 50 jaar na het sluiten van het laatste dijkgat geplaatst.
Het was een initiatief van het Waterschap Noordoostpolder.

Het monument bestaat uit een ‘grijpbak’ op de kruin van de dijk en een maquette aan de voet van de dijk, waarop ook de sluitgaten van de overige dijkvakken met datum van sluiting staan aangegeven.
Deze ‘grijpbak’ is origineel en daadwerkelijk gebruikt bij het dichten van het sluitgat.

Op de bak is een bordje bevestigd met de tekst:
“Hier werd de dijk op 13 december 1940 gesloten”.

De weg die onder de dijk ligt, heet toepasselijk de sluitgatweg

Er is een tweede gedenkteken op de Noordermeerdijk nabij Espel
Daar is de tekst te lezen:
“Hier werd op 3 oktober 1939 de dijk gesloten”

Sluitgat - remco.png

Deze sluitsteen met het gedicht van Remco Campert (1996) dat herinnert aan het 10-jarig bestaan van de provincie Flevoland en geplaatst is in het kader van project Dijkwacht, is een autonoom kunstwerk en maakt geen onderdeel uit van het Sluitgatmonument dat al in 1990 geplaatst was om te herdenken dat het laatste gat in de ringdijk 50 jaar geleden op die plek op 13 december 1940 gesloten was.

Het is gemaakt van basaltstenen met daarop een gedicht van Remco Campert:

water sluit ik

land ontsluit ik

hemel ontsluit me

Onthulling maquette van de Noordoostpolder op de dijk bij Nagele tegenover Havenweg/Sluitgatweg, ter herinnering aan het feit dat vijftig jaar geleden het laatste dijkvak om de Noordoostpolder werd gesloten.

Links: B. Blikman (gedeputeerde), rechts: C. van der Wildt (hoofdingenieur-directeur van de directie Flevoland van Rijkswaterstaat), 1990.

Overige Sluitgatmonumenten

Sluitgat - wolkers.jpgSteen (1996) aan de dijk richting Lelystad met een gedicht van Jan Wolkers:

wie schilt de steen

wie snijdt het water

over de golven heen

loop ik naar later

eigen foto 2015

Sluitgat - zeewolde.jpgSteen nabij Zeewolde met een gedicht van Marga Minco:

grillig ligt het water

kastijdt de dijken, sluit en keert

windscheef beschermt het riet

een zee van land

foto www.schrijversinfo.nl
met dank aan  www.flevolanderfgoed.nl 

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek