Sluitgatmonument - tafel.jpg

Sluitsteen – Westermeerdijk

  • Kunstenaar: Ed Hoornik
  • Plaats: Westermeerdijk
  • Materiaal: Graniet
  • Geplaatst: 1996

Met de aanleg van de Noordoostpolder zijn twee dijken aangelegd.

  1. Een dijk van Lemmer naar Urk,
  2. en een dijk van Urk naar Vollenhove.

Beide dijken hadden een spannend moment: het dichten van het laatste stuk.

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de provincie Flevoland is bij alle sluitgaten een kunstwerk geplaatst. Dat zijn er twee in de Noordoostpolder, één in Oostelijk Flevoland en één in Zuidelijk Flevoland.

  1. Dit monument  op het stuk Lemmer – Urk. (Westemeerdijk) met een  gedicht van Ed Hoornik
  2. en een sluitgatmonument op het stuk Urk – Vollenhove. (Zuidermeerdijk) met een gedicht van Remco Campert
  3. een steen, net voorbij de Flevocentrale aan de dijk richting lelystad – met een gedicht van Jan Wolkers
  4. bij Zeewolde – met een gedicht van Marga Minco

Het is een granieten tafel, bovenop de dijk.

Sluitgatmonument - IMG_0349.jpg

In de tafel gegraveerd staat het laatste gedeelte
uit het gedicht “De elf provincies en het nieuwe land” van Ed Hoornik.


de meeuw, die vroeger over het water vloog,

verwondert zich: hier viel de aarde droog

vergane schepen rusten in mijn koren.

ik ben nieuw land; ik ben maar pas geboren.


Wie is Ed Hoornik

Het gedicht ‘De elf provincies en het nieuwe land’ is één van de twaalf kwatrijnen die Ed. Hoornik (Den Haag, 1910 – Amsterdam, 1970) schreef voor een rijmprent van de Wereldbibliotheek. Alle elf provincies die Nederland toen nog telde werden door hem poëtisch gekarakteriseerd en het ‘nieuwe land’, de latere provincie Flevoland, werd hieraan toegevoegd. Ed. Hoornik debuteerde in 1936, met de bundel Het keerpunt en speelde jarenlang een belangrijke rol in het randstedelijke literaire leven. Hij werkte als journalist bij De Tijd en het Algemeen Handelsblad, maar toen hij in de oorlog weigerde zich aan de censuur te onderwerpen kwam er een eind aan zijn dienstverband bij de krant.

In 1942 werd hij door de SD gearresteerd; hij overleefde de kampen Vught en Dachau. Na de oorlog bepaalden zijn gruwelervaringen zijn leven. Hoornik toonde zich een strijder voor menselijke vrijheid in zijn werk, dat naast talloze gedichtenbundels ook essays, romans en toneelstukken omvat.

Eduard (Ed) Jozef Antonie Marie Hoornik (Den Haag, 9 maart 1910 – Amsterdam, 1 maart 1970) was een Nederlandse dichter, behorend tot de Amsterdamse school. Aanvankelijk was zijn werk sociaal-kritisch. Zijn latere werk is sterk getekend door zijn ervaring als overlevende van concentratiekamp Dachau en heeft daarom vooral de confrontatie met de dood als thema. Naast gedichten schreef hij ook toneelstukken, romans en essays.

Sluitgatmonument - sluitgat-Espel.jpg

De burgemeester van Urk(rechts) en de burgemeester van Lemmer geven elkaar aan de Lemmerkant een hand, nadat de laatste grond is gestort in het IJsselmeer, zodat Urk geen eiland meer is en het droogmalen van de Noordoostpolder kan beginnen, 12 oktober 1939.


Steen (1996) aan de dijk richting Lelystad met een gedicht van Jan Wolkers:

Sluitgatmonument - wolkers.jpg

wie schilt de steen

wie snijdt het water

over de golven heen

loop ik naar later

eigen foto 2015


Steen nabij Zeewolde met een gedicht van Marga Minco:

Sluitgatmonument - zeewolde.jpg

grillig ligt het water

kastijdt de dijken, sluit en keert

windscheef beschermt het riet

een zee van land

foto www.schrijversinfo.nl


foto: http://zandkastelen.blogspot.nl/2013_11_01_archive.html

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,