Rooms Katholieke St. Michaëlkerk

gelegen aan het Pastoor Koopmansplein.

Met Pinksteren 1955 werd begonnen met het door architect P. Starmans ontworpen grote kerkgebouw.
De stijl is gemengd: het heeft de trekken van een basilica, maar tevens grote ronde Romaanse gewelven die de kerk een monumentaal aanzien geven.
In de 40 meter hoge toren komen drie luidklokken, respectievelijk Michael, Petrus en Maria.
Het gebouw meet 48 meter lang, 20 meter breed en 16 meter hoog en telt 800 zitplaatsen.
De Utrechtse edelsmederij van Brom voorziet de kerk van een eigentijdse, straks belijnde set van tabernakel, altaarkruis en kandelaars.

Op 23 oktober 1956 komt de nieuwe bisschop van Groningen, mgr. P. Nierman, het kerkgebouw plechtig inwijden.
De parochie Vollenhove schenkt de nieuwe kerk het paneel met de afbeelding van de H. Aartsengel Michaël, afkomstig van de oorspronkelijke Michaëlkerk uit het verdwenen dorp Emmeloord op het eiland Schokland.

Angelustorentje

De kerk had vroeger een angelustorentje.
De angelusklok werd vroeger dagelijks geluid om 6 uur ’s morgens, op het middaguur en om 6 uur ’s avonds.
Dat waren de tijden waarop rooms-katholieken werden opgeroepen om het Engel des Heren (ofwel het Angelus) te bidden.
De enige kerk in Noordoostpolder met nog een angelusklok  is de RK kerk van Rutten

Franciscus Johannes Bernardus Koopmans (geboren te Tubbergen op 14 mei 1900) kwam in 1945 naar de Noordoostpolder.
Hij was een pastoor van Kraggenburg en werd in 1958 pastoor van Emmeloord en deken van de Noordoostpolder.
In 1968 ging hij met emeritaat; op 2 oktober 1969 kwam hij t.g.v. een auto-ongeluk om het leven en op 6 oktober werd hij te Emmeloord begraven.

De betekenis van pastoor Koopmans strekte zich ook buiten de parochie, tot de hele poldergemeenschap-in-opbouw uit.
De K.V.P.-fractie in de gemeenteraad dringt er dan ook een jaar later bij B. en W. op aan om de naam Poststraat te vervangen door één die de nagedachtenis aan hem eert.
Bij die gelegenheid wordt ook het plein voor de kerk in de nieuwe naam betrokken.

Bron reliwiki.nl

Geschiedenis

Geheel volgens plan wordt op 23 oktober 1956 de huidige H. Michaëlkerk (800 plaatsen) geconsacreerd door de eerste bisschop van Groningen, Mgr. P.A. Nierman. Met Pinksteren 1955 is begonnen met het door architect P. Starmans ontworpen grote kerkgebouw. De stijl is gemengd: het heeft de trekken van een basilica, maar tevens grote ronde Romaanse gewelven die de kerk een monumentaal aanzien geven. In de 40 meter hoge toren komen drie luidklokken, respectievelijk Michael, Petrus en Maria. Het gebouw meet 48 meter lang, 20 meter breed en 16 meter hoog en telt 800 zitplaatsen. De Utrechtse edelsmederij van Brom voorziet de kerk van een eigentijdse, straks belijnde set van tabernakel, altaarkruis en kandelaars. Op 23 oktober 1956 komt de nieuwe bisschop van Groningen, mgr. P. Nierman, het kerkgebouw plechtig inwijden. De parochie Vollenhove schenkt de nieuwe kerk het paneel met de afbeelding van de H. Aartsengel Michaël, afkomstig van de oorspronkelijke Michaëlkerk uit het verdwenen dorp Emmeloord op het eiland Schokland.

Ongeval

In de nacht van 1 op 2 oktober 1969 vindt er een ongeval plaats. Op de Kamperweg tussen Emmeloord en Ens heeft een frontale botsing plaatsgevonden waarbij de pastoors Koopmans en Rientjes en huishoudster Lena Averes om het leven komen. Een jaar later wijzigt de gemeente de naam Poststraat in Pastoor Koopmansplein (Het plein voor de kerk).

De klokken zijn indertijd via de firma Hoogen in Duivendrecht besteld en gegoten door Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. De zwaarste heeft bij de z.g. klokkendoop de naam ‘Michaël’ (700 kg/doorsnede van 104 cm) ontvangen, de middelste is ‘Petrus’ (400 kg/doorsnede 86 cm) gedoopt en de kleinste is traditiegetrouw aan Maria gewijd (280 kg/doorsnede 78 cm).

stempel

Uit de digitale collectie van het Catharijneconvent in Utrecht. Het is een stempel van lood/zink waarmee theelepeltjes werden geslagen. Deze is van de H.Michaëlkerk van Emmeloord. Op het schip van de kerk is nog het fraaie angelustorentje te zien dat later is afgebroken (zie foto).

Voorloper

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier