De Stadspoort

Brug Marknesserweg

destentor.jpg

19-04-17

De kogel is na vier jaar praten door de kerk. Er komt een nieuwe Marknesserbrug in Emmeloord en dan nog wel de luxere versie in de vorm van een blauwe stadspoort.
Min of meer vergelijkbaar met de Nagelerbrug.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Noordoostpolder koos maandagavond 17 April  voor de stadspoortbrug, die, zoals de gemeente aangeeft, ”de identiteit van Emmeloord beleefbaar maakt.”
De nieuwe brug kost ruim 3,5 miljoen euro. ”Dit is een brug met uitstraling”, aldus CDA-raadslid Johan Goos.
De gemeente moet nog overleggen met de omwonenden van de Marknesserweg over zaken als de vorm van het talud.

Goedkoper

VVD, SP en CDA-raadslid Aart Reussing stemden tegen de nu gekozen luxere variant. De VVD-maakte zich jarenlang sterk voor het renoveren van de bestaande brug. SP en Reussing hadden liever een eenvoudiger brug gezien, die een half miljoen euro goedkoper is. ”Ik geef die half miljoen liever uit aan armoedebestrijding”, aldus SP-raadslid Juup Nijholt. ”En de eenvoudige variant past beter bij de polder.” Aart Reussing denkt dat de gemeente die half miljoen in de toekomst nog heel hard nodig kan hebben, bijvoorbeeld voor de renovatie (of wie weet nieuwbouw) van het theater.

Nieuwbouw

De VVD moest zich knarsetandend neerleggen bij het feit dat uiteindelijk is afgezien van renovatie van de bestaande brug. ”Deze slag heeft de VVD verloren. Sinterklaas is dit jaar vroeg gekomen en strooit met geld van onze burgers. Dat moeten we accepteren”, zei VVD-raadslid Willem Keur. ”Maar het is verspilling van gemeenschapsgeld. En het is bestuurlijk ver onder de maat.”

bron: De Stentor Dik van Herwaarden 19-04-17 

Brug - brug-Marknesserweg-1.jpeg

Brug - brug-Marknesserweg-2.jpeg

destentor.jpg

27 april 2018

Nieuwe Marknesserbrug valt zes ton duurder uit.

Opnieuw een tegenvaller voor de gemeente Noordoostpolder rond de vervanging van de ruim vijftig jaar oude Marknesserbrug. Na aanbesteding blijkt dat brug bijna zes ton duurder uitvalt als gekozen wordt voor de goedkoopste inschrijver.Een van de eerste besluiten die aan de kersverse gemeenteraad wordt voorgelegd volgende maand is extra budget beschikbaar stellen voor de nieuwe brug, de zogenaamde Stadspoortvariant. Als de raad het sein op groen zet, kunnen de werkzaamheden in oktober beginnen.

Niche
Dat de brug bijna zes ton duurder uitvalt dan geraamd heeft te maken met het economisch tij. Grote vraag stuwt de prijzen van de bouwers op en helemaal in een nichemarkt als voor bruggen, constateren burgemeester en wethouders. Komt bij dat de provincie Flevoland heeft aangegeven dat de Lemstervaart alleen buiten het vaarseizoen mag worden gestremd, waardoor de periode dat ter plaatse gewerkt kan worden is verkort. Ook dat zorgt ervoor dat de prijs omhoog gaat.

Tegenvaller
Het zit de gemeente bepaald niet mee in dit dossier. De politiek bakkeleit als sinds 2010 over de brug, die al jaren in slechte staat verkeert. Aanvankelijk had de politiek moeite met kiezen tussen renovatie of nieuwbouw. Toen eenmaal voor het veel goedkopere renoveren was gekozen kwam al snel een aannemer in beeld. Halverwege 2016 besloot de gemeente de samenwerking met deze bouwpartij opeens op te zeggen, omdat het bedrijf zes maanden langer nodig had dan afgesproken en omdat er in het gemeentehuis twijfels waren gerezen of de aannemer de gewenste kwaliteit zou kunnen leveren.
Hierdoor kwam de politiek opnieuw voor de keuze ‘nieuwbouw of renovatie’ te staan. Uiteindelijk viel begin 2017 de keuze dan toch op nieuwbouw. De gemeenteraad stelde een budget van 3,5 miljoen euro beschikbaar voor wat ze de Stadspoortvariant noemt: een brug die een functie als stadspoort vervult. Die brug kan er nog steeds komen. Mits de politiek volgende maand zes ton bovenop de al toegezegde 3,5 miljoen euro bijlegt.

De VVD stemde tegen.

De VVD moest zich knarsetandend neerleggen bij het feit dat uiteindelijk is afgezien van renovatie van de bestaande brug. ”Deze slag heeft de VVD verloren. Sinterklaas is dit jaar vroeg gekomen en strooit met geld van onze burgers. Dat moeten we accepteren”, zei VVD-raadslid Willem Keur. ”Maar het is verspilling van gemeenschapsgeld. En het is bestuurlijk ver onder de maat.”

Op 14 juni 2017 is er een SBS6 uitzending geweest ‘Van Onze Centen‘ waarin de keuze voor deze brug op de hak genomen werd.

Vaarten-en-bruggen-2.jpg