Contact - Espel

Contact – Espel

  • Titel: Contact
  • Kunstenaar: Willem de Wolf e.a.
  • Plaats: Hoek Espelerweg  Westerringweg
  • Materiaal: geverfd
  • Gerealiseerd: 2000

Over het kunstwerk

Dit huisje werd in het jaar 2000 door een aantal kunstenaars tot een blauw wit kunstwerk omgetoverd.
Dorpsbewoner Willem de Wolf, kunstfotograaf van beroep, had hierin een belangrijk aandeel.
Willem de Wolf is lid van de kunstenaarsvereniging Flevoland.

Samen met onder andere een aantal vluchtelingen uit Irak en Soedan is gewerkt aan dit huisje.

Contact - trafohuisje2.jpg Contact - trafohuisje3.jpg Contact - trafohuisje4.jpg


Vaak is kunst vergankelijk of tijdelijk.

Inmiddels ziet het stroomhuisje er weer ‘kaal’ uit.

Contact-Espel.jpg


Toespraak onthulling:

Beste mensen,

Mijn naam is Ab van Luin. Ik ben voorzitter van de Kunstenaars Vereniging Flevoland. Kortweg KVF.

Het is vandaag een bijzondere dag. Om meerdere redenen. Natuurlijk het is koninginnedag. En vandaag wordt uw nieuwe centrum De Keggehof officieel geopend. Maar vandaag vieren we ook de vreugdevolle inburgering van dit multiculturele Trafohuisje. Deze zin bevat veel symboliek.

Het project Trafo-huisje van de KVF is in 1999 gestart. Een aantal kunstenaars van de KVF (Willem de Wolf, Jacoba Schoevers, DAAD en Galen Yates, Elsa Blaaser en Frits Breekveldt) leek het een goede gedachte om met buitenlandse kunstenaars een kunstproject op te zetten. Ik moet eigenlijk zeggen opnieuw een internationaal kunstproject op te zetten. We hebben eerder een kunstuitwisselingsproject met Ethiopische kunstenaars gedaan. Dit maal kunstenaars die asiel zochten in Nederland.

We zijn in contact gekomen met Kamal Khafaji, Raid Al-Jaboury, beiden uit Irak, Bahram Sanek uit Iran en de Sudanees Fadul Mahfouz. Daarnaast met Barend Slettenaar, collega-kunstenaar en werkzaam bij OC Luttelgeest en Rolina Nell, collega-kunstenaar uit Emmeloord. Het oog is gevallen op dit Trafohuisje. Hoe treffend gevonden: een prachtig oer-hollands klein monument van energie. En een symbool van contact. Het Trafohuisje zou een transformatie ondergaan met als resultaat een nieuwe veelkleurige huid.

Om een idee tot realisatie te brengen is passie en vasthoudendheid vereist. De eigenaar EDON (nu Essent) moet accoord gaan. De gemeente, de vereniging Dorpsbelang, het architectenbureau Kuiper Compagnons. Subsidie moest worden aangevraagd in het kader van Leader. Technische problemen moesten worden opgelost: verf en dekking.

Een ontwerp moest worden gemaakt en uiteindelijk moest worden geschilderd. En dit is het resultaat. Dankzij de warme medewerking van velen. En de vasthoudendheid van kunstenaars. En ik doe niemand te kort als ik in het bijzonder Willem de Wolf en Jacoba Schroevers memoreer.

Het Trafohuisje met haar nieuwe huidskleur staat al enige tijd in Espel te pronken. En het doet ons heel veel genoegen te merken dat het door u is geaccepteerd en gerespecteerd. De multiculturele samenleving is momenteel onderwerp van grote en kleine debatten. Het begrip inburgering krijgt meervoudige en veelkleurige betekenissen. Inburgering kost tijd. Het Trafohuisje heeft de afgelopen twee jaar haar inburgering succesvol doorstaan. Geen graffiti of onwelgevoeglijke bekladdingen hebben haar huid geschonden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Daarom is het vandaag een goed moment om de allerlaatste handeling te verrichten. Het plaatsen van een contactdoos.

Mag ik DAAD vragen die laatste handeling te verrichten.

(DAAD plaatst contactdoos).

Ik wil allen die van harte hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit multiculturele kunstwerk dankzeggen voor hun medewerking: 
Provincie Flevoland – Heleen Geluk
Gemeente Noordoostpolder – de heer Jos Even
Barend Slettenaar, collega-kunstenaar en werkzaam bij OC Luttelgeest fa. Sikkens – Erik Zwarthof voor verf en advies
Else van Luin, collega-kunstenaar voor advies
Edon – de heer H. Mars
Kuiper Compagnons – de heer Van Kleef
Vereniging Dorpsbelang, met name Frans Vos, voormalig voorzitter. 
En speciaal noem ik de uiteindelijk uitvoerende kunstenaars:

Kamal Khafaji, Fadul Mahfouz, Jacoba Schroevers, Rolina Nell, DAAD en Willem de Wolf.

Espel mag trots zijn op dit momument.
Ik dank u wel.

Enkele puntjes ter aanvulling: 
Het Trafohuisje krijgt de naam: CONTACT.
Menselijk contact: contact tussen de kunstenaars onderling (internationaal) en tussen kunstenaars en publiek (van start gaan, bij de opening).
In electrische termen: trafo(het transformatieproces).
Letterlijk: verf op muren en dak. 
In het concept van Kuiper Compagnons is destijds beschreven: een kunsttoepassing aan het trafo-gebouw, wat een verbeelding van Espel en haar bloemencultuur laat zien, een “baken in de polder”. 
In de definitieve vormgeving zijn een aantal kernpunten terug te vinden: Het motto “Espel bloeit” (zie de bloemfiguren en de kleuren). 
De windmolens in de diagonalen (vanaf een bepaalde hoek ziet men de drie wieken van een windmolen).
Multiculturele elementen (zie de vormen). ) 
het laatste is puur ter informatie,

Hartelijke Groet,

Willem de Wolf