Gestolen of verdwenen kunst.

Er wordt nog wel eens wat gestolen.

Maar het wordt nu goed in de gaten gehouden, net als deze pagina.

Dit was in 2014 reden voor de Gemeente Noordoostpolder om bronzen beelden met een waarde > € 10.000,- te beveiligen.
Kosten eenmalig circa € 2500,- per kunstwerk, abonnement circa € 385,- per jaar.
De kunstwerken zijn voorzien van een zender. Bij trilling wordt een signaal doorgegeven.
De (veranderende) coördinaten worden doorgegeven aan de politie.

Natuurlijk verdwijnt er ook wel eens een kunstwerk omdat er geen goede plaats voor is,
of omdat het versleten en/of niet reparabel meer is.

verdwenen - Diana.jpg

 • Diana, godin van de jacht.
 • Kunstenaar : Kiny Copinga
 • Plaats : Tollebeek
 • Geplaatst in 1995
 • Gestolen: 20 augustus 2013

Het werk is in 2015 vervangen door een kunstwerk met de naam:
Verdwenen Diana


verdwenen - danseres-Jan-de-Graaf-1.jpg

 • De danseres
 • Kunstenaar: Jan de Graaf
 • plaatst Emmeloord Muzisch Centrum
 • Geplaatst: 1989
 • Gestolen : 2011

De nieuwe ballerina is een ander kunstwerk uit dezelfde serie ballerina’s die kunstenaars Jan de Graaf in 1989 maakte.


verdwenen - Landbouwpraktijkschool-Van-Eyk-1-1.jpg

 • Titel:Geen titel
 • Kunstenaar: Jan van Eyl
 • Plaats: Emmeloord voor de Landbouwpraktijkschool
 • geplaatst: 1965
 • verdwenen: 2004

Met het opheffen van de Landbouwschool is het beeld ook verdwenen.


verdwenen - nutsspaarbank-1.jpgGevelobject Nutsspaarbank – Onder de Toren
Bij de sloop van het oude pand is dit werk opgeslagen in het SNS Bankhistorisch Archief te Kampen.

Meer foto’s : link


verdwenen - Vruchtbaarheidsteken-Huub-Kortekaas-4.jpg

 • Titel: Vruchtbaarheidsteken
 • Kunstenaar: Huub Kortekaas
 • Plaats: De Deel Emmeloord
 • Geplaatst: 1961
 • Verwijdert: 2009

Dit beeld is het eerste ‘teken’ uit een serie van 5 Vruchtbaarheidstekens.
Het is ontstaan in de periode 1960-1965 in zijn toenmalig atelier in de “Oude Toren”.
Ik citeer uit zijn mail aan mij:
” Toen het beeld klaar in de Toren stond, zocht ik een goede plek waar dit Vruchtbaarheidsteken optimaal in haar betekenis tot haar recht zou komen en mijn gevoelens gingen richting de Noordoostpolder. Tot mijn verbazing werd ik kort daarop door dokter Jansen namens de Gemeente NOP benaderd om deel te nemen aan een expositie ter gelegenheid van het 20 of 25 jarig bestaan van deze polder. Tot mijn grote vreugde werd dit ‘teken’ aangekocht “.
Het beeld is gemaakt van beton en bekleed met een laag terrazzo. Aan de foto’s op mijn site vond dhr Kortekaas te zien dat dit bijzondere vroege werk van zijn hand een intensieve restauratie verdiend en dat de plek visueel toegankelijker en interessanter zou moeten zijn.
De kunstenaar hecht veel waarde aan dit kunstwerk, omdat vanuit dit beeld een oeuvre van ruim 40 jaar is ontstaan!


Politieman-met-man-vrouw-Emmeloord.jpg

Politie waakt.

Dit werk van bijna twee vierkante meter groot is gemaakt in epoxy.
Maris heeft het in 1968 ontworpen voor het politiebureau van Emmeloord.
Het stelt een politieman voor die bescherming biedt aan twee burgers, een man en een vrouw.
Het heeft altijd gehangen op de gevel van het politiebureau in Emmeloord, maar toen die gevel werd vervangen door een gevel in glas was er voor het werk geen plaats meer en is het geschonken aan het museum Jac Maris – Marishuis in Heumen (Gelderland)

Beelden uit de serie ‘huisje Boompje beestje’. Kunst op kniehoogte. Realisatie 2004. Een kunstroute langs de Verhagenlaan, speciaal voor en met kinderen. Helaas zijn vele werken omwille van het brons op 24 september 2008 ontvreemd.

In Theater ’t Voorhuys was vroeger, achter de foyer een wand van glas-in-lood,  gebrandschilderd glas,  ook wel glas-appliqué  genoemd. (bron)

Nagele

Reliëf sportende figuren, Wijksportgebouw

In 2011 heeft het Wijksportgebouw plaats gemaakt voor het MFC ‘Het Rietveld’.
Aan de buitengevel van het oude Wijksportgebouw bevond zich een reliëf.
Het verbeeldt twee spelende kinderen die een bal omhoog houden.
Het werd in 1969 ontworpen door architect Geytenbeek.
Dankzij een reddingsactie van gymlerares Marianne van Maanen is het reliëf in december 2010 uit de muur gezaagd en in een frame geplaatst. Van Maanen zou een bedrag hebben aangevraagd voor herbestemming van het kunstwerk en van het Prins Bernhard Fonds een bedrag van 2500 euro
toegezegd hebben gekregen. Anjo Geluk van Museum Nagele vertelde echter dat het kunstwerk nog steeds bij Van Maanen thuis ligt opgeslagen en dat er geen concrete plannen zijn voor herbestemming.20
Ook blijkt uit de notulen van de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Nagele 21 maart 2013 dat de vereniging een oproep doet voor ideeën.

De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven dat het reliëf ergens in een landbouwschuur staat is en in tweeën is gebroken.
Daarnaast gaf de gemeente aan dat de vraag is gesteld aan het dorp wat ermee moet gebeuren en hoe dat ondersteund kan worden.
Hoe het ook zij, het is tot op heden onduidelijk is wat met het kunstwerk gaat gebeuren en het is mogelijk onherstelbaar beschadigd.21
Het vinden van een juiste plaats is daarnaast lastig, mogelijk is dit na de herstructurering van het groen beter te overzien.
De aanbeveling is om te kijken of de schade te overzien is en in samenspraak tussen betrokken partijen een realistische en wenselijke bestemming te vinden voor het reliëf.

Mogelijk is herplaatsing mogelijk bij de nieuwbouwplannen of is er ruimte in het museum.

Lees: bronnen & Privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek