Gestolen of verdwenen kunst.

Er wordt nog wel eens wat gestolen.
Dit was in 2014 reden voor de Gemeente Noordoostpolder om bronzen beelden met een waarde > € 10.000,- te beveiligen.
Kosten eenmalig circa € 2500,- per kunstwerk, abonnement circa € 385,- per jaar.
De kunstwerken zijn voorzien van een zender. Bij trilling wordt een signaal doorgegeven.
De (veranderende) coördinaten worden doorgegeven aan de politie.

Natuurlijk verdwijnt er ook wel eens een kunstwerk omdat er geen goede plaats voor is,
of omdat het versleten en/of niet reparabel meer is.

Update 2019

Er is op deze plek een nieuw bedrijfspand gebouwd. Het kunstwerk ‘Overvloed’ is daarbij spijtig en onbenullig verloren gegaan.

gevelsteen Overvloed EmmeloordOvervloed

Emmeloord, Bedrijfsweg 66 t/m 88
Notie 1993. Afmeting: 105 x 78,5
geplaatst in 1993
kunstenaar: Hans ’t Mannetje

Deze gevelsteen is geplaatst op een trapeziumvormig muurtje op een grasveldje tussen de bedrijfspanden.
Het is een typisch poldertafereel. Aardappelruggen op het boerenland.
Op de voorgrond een overvolle emmer met melk. Overlopend,  lees overvloed.
Een vruchtbare polder. Het beloofde land, overvloeiend van melk (en honing)
De voorstellingen van kunstenaar ’t Mannetje bevatten vaak metaforen en dubbele betekenissen.

Hij vertaalt de opdracht in een stuk ruw gehakte natuursteen.  Hij hakt zijn stenen uit bianco del mare, harde kalksteen uit het Middellandse Zeegebied. ‘Ik kom fossielen tegen van 165 miljoen jaar geleden. Zo oud is die steen waar ik dagelijks mee omga. Ik leef dus voortdurend 165 miljoen jaar terug.’

Polychromie: rand en fond crèmekleurig, de voorstelling in natuurlijke kleuren, de letters zwart.
De steen is gemaakt ven  Bianco del Mare , een lichte witachtige kalksteen afkomstig uit Kroatië.

overvloed-gevelsteen.jpg

Mariabeeld geschonken

De rooms-katholieke Sint Josephkerk in Zandberg bestaat 175 jaar. De parochianen luisteren dat jubileum op door zichzelf een Mariakapel in het voormalige baarhuis cadeau te geven. Bij de entree van het rooms-katholieke kerkhof in Zandberg staat een gebouw waar ooit lichamen werden opgebaard. Binnenkort doet het dienst als Mariakapel.
In de aanloop naar die viering overlegden de bestuurders over de wijze hoe dat feest op te luisteren. Toen kwam een langgekoesterde wens naar voren: een eigen Mariakapel. ,,Zo’n kapel hadden we hier nooit”, aldus Mensen-Wilkens. ,,We besloten dat we zouden proberen er eentje te krijgen.”

Een plek was snel gevonden: het oude stenen baarhuis. ,,Dat heeft al lang geleden zijn oorspronkelijke functie verloren en is nu een opslagplaats. We besloten dat gebouw op te knappen. Dat is inmiddels grotendeels gebeurd.’’

Vervolgens moest een Mariabeeld worden gevonden. ,,Zulke beelden zijn erg duur. Maar in Emmeloord is een kerk afgebroken en daarin stond een groot Mariabeeld. Onze pastoor Jos Deuling heeft contacten met de pastoor daar en we kunnen dat beeld krijgen. Daar zijn we heel blij mee.’’

Bron: Dagblad van het Noorden

emmeloord.info : Navraag bij pastoor Victor A.H.Maagd van de rooms-katholieke ST. Michaelkerk in Emmeloord  leerde mij dat het om de St. Jan de Doper kerk van Kraggenburg gaat. Deze kerk is niet afgebroken, maar is sinds 2014 niet meer in gebruik. Het gebouw is door ‘Oost en van Tilburg’ omgevormd tot 5 woningen. Presentatrice Dolores Leeuwin van Omroep Flevoland heeft er een mooi beeldverslag  van gemaakt.

verdwenen - Diana.jpg

 • Diana, godin van de jacht.
 • Kunstenaar : Kiny Copinga
 • Plaats : Tollebeek
 • Geplaatst in 1995
 • Gestolen: 20 augustus 2013

Het werk is in 2015 vervangen door een kunstwerk met de naam:
Verdwenen Diana


verdwenen - danseres-Jan-de-Graaf-1.jpg

 • De danseres
 • Kunstenaar: Jan de Graaf
 • plaatst Emmeloord Muzisch Centrum
 • Geplaatst: 1989
 • Gestolen : 2011

De nieuwe ballerina is een ander kunstwerk uit dezelfde serie ballerina’s die kunstenaars Jan de Graaf in 1989 maakte.


verdwenen - Landbouwpraktijkschool-Van-Eyk-1-1.jpg

 • Titel:Geen titel
 • Kunstenaar: Jan van Eyl
 • Plaats: Emmeloord voor de Landbouwpraktijkschool
 • geplaatst: 1965
 • verdwenen: 2004

Met het opheffen van de Landbouwschool is het beeld ook verdwenen.


verdwenen - nutsspaarbank-1.jpgGevelobject Nutsspaarbank – Onder de Toren
Bij de sloop van het oude pand is dit werk opgeslagen in het SNS Bankhistorisch Archief te Kampen.

Meer foto’s : link


verdwenen - Vruchtbaarheidsteken-Huub-Kortekaas-4.jpg

 • Titel: Vruchtbaarheidsteken
 • Kunstenaar: Huub Kortekaas
 • Plaats: De Deel Emmeloord
 • Geplaatst: 1961
 • Verwijdert: 2009

Dit beeld is het eerste ‘teken’ uit een serie van 5 Vruchtbaarheidstekens.
Het is ontstaan in de periode 1960-1965 in zijn toenmalig atelier in de “Oude Toren”.
Ik citeer uit zijn mail aan mij:
” Toen het beeld klaar in de Toren stond, zocht ik een goede plek waar dit Vruchtbaarheidsteken optimaal in haar betekenis tot haar recht zou komen en mijn gevoelens gingen richting de Noordoostpolder. Tot mijn verbazing werd ik kort daarop door dokter Jansen namens de Gemeente NOP benaderd om deel te nemen aan een expositie ter gelegenheid van het 20 of 25 jarig bestaan van deze polder. Tot mijn grote vreugde werd dit ‘teken’ aangekocht “.
Het beeld is gemaakt van beton en bekleed met een laag terrazzo. Aan de foto’s op mijn site vond dhr Kortekaas te zien dat dit bijzondere vroege werk van zijn hand een intensieve restauratie verdiend en dat de plek visueel toegankelijker en interessanter zou moeten zijn.
De kunstenaar hecht veel waarde aan dit kunstwerk, omdat vanuit dit beeld een oeuvre van ruim 40 jaar is ontstaan!


Politieman-met-man-vrouw-Emmeloord.jpg

Politie waakt.

Dit werk van bijna twee vierkante meter groot is gemaakt in epoxy.
Maris heeft het in 1968 ontworpen voor het politiebureau van Emmeloord.
Het stelt een politieman voor die bescherming biedt aan twee burgers, een man en een vrouw.
Het heeft altijd gehangen op de gevel van het politiebureau in Emmeloord, maar toen die gevel werd vervangen door een gevel in glas was er voor het werk geen plaats meer en is het geschonken aan het museum Jac Maris – Marishuis in Heumen (Gelderland)

Bron: Met dank aan www.flevolanderfgoed.nl


wandkunst-emmeloordVoorhuys-verfjeOntstaan Nieuw Land

Gemaakt door Herman Nieweg

Dit beton reliëf sierde de gevel van ’t Voorhuys, totdat de hotel-aanbouw zijn eigen entree kreeg.
Het is daarna in opslag gegaan.
In de jaren ’90 heeft het kunstwerk door Joop Masséus nog een fris kleurtje gekregen.glas-in-lood-raam.jpgDit glas-in-loodraam is geplaatst geweest als deurraam bij familie De Feijter-Dees aan de Klutenweg 6. Gekomen in 1941 vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar de Noordoostpolder en krijgt in uitgifte 1950 een bedrijf toegewezen. Vader De Feijter senior was in Zeeland een bekend paardenfokker.

Het glas-in-loodraam beeldt in het midden een ploegende boer met drie Zeeuwse trekpaarden af. De trekdieren worden met één lijn bemend. Men noemt het de hoplijn.
Bovenin de spreuk ‘Suetus Aratro’ hetgeen betekend: gewend aan de ploeg. De spreuk wordt in tweeen gedeeld door het monogram van het echtpaar De Feijter-Dees. Onder de ploegscène is het tijdvlak vermeld dat De Feijter in de polder werkzaam was voordat hij in aanmerking komt voor een bedrijf.
Daaronder een afbeelding van het heraldische wapen van Zeeland met de spreuk: ‘Luctor et Emergo’.
daarbij de boerderijen van de ouders van beide echtlieden en plaatsnamen van herkomst. Boven in de symbolisering van het water en land met vissersschepen, het storten van steen voor dijkbouw en een rupstrekker voor landontginning. In de vier hoeken de geteelde producten aardappelen, suikerbieten, tarwe en vlas. Het laatste product is ‘geïmporteerd’ uit Zeeland.

Naam van de ontwerper is Teun van der Veen (1902 – 1991) uit Zwolle en Hendrik Gerrit Bokhorst (1890 – 1972). Glazenier uit Deventer.
Het kunstwerk is in bruikleen bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.Beelden uit de serie ‘huisje Boompje beestje’. Kunst op kniehoogte. Realisatie 2004. Een kunstroute langs de Verhagenlaan, speciaal voor en met kinderen. Helaas zijn vele werken omwille van het brons op 24 september 2008 ontvreemd.

In Theater ’t Voorhuys was vroeger, achter de foyer een wand van glas-in-lood,  gebrandschilderd glas,  ook wel glas-appliqué  genoemd. (bron)

Nagele

Reliëf sportende figuren, Wijksportgebouw

In 2011 heeft het Wijksportgebouw plaats gemaakt voor het MFC ‘Het Rietveld’.
Aan de buitengevel van het oude Wijksportgebouw bevond zich een reliëf.
Het verbeeldt twee spelende kinderen die een bal omhoog houden.
Het werd in 1969 ontworpen door architect Geytenbeek.
Dankzij een reddingsactie van gymlerares Marianne van Maanen is het reliëf in december 2010 uit de muur gezaagd en in een frame geplaatst. Van Maanen zou een bedrag hebben aangevraagd voor herbestemming van het kunstwerk en van het Prins Bernhard Fonds een bedrag van 2500 euro
toegezegd hebben gekregen. Anjo Geluk van Museum Nagele vertelde echter dat het kunstwerk nog steeds bij Van Maanen thuis ligt opgeslagen en dat er geen concrete plannen zijn voor herbestemming.20
Ook blijkt uit de notulen van de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Nagele 21 maart 2013 dat de vereniging een oproep doet voor ideeën.

De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven dat het reliëf ergens in een landbouwschuur staat is en in tweeën is gebroken.
Daarnaast gaf de gemeente aan dat de vraag is gesteld aan het dorp wat ermee moet gebeuren en hoe dat ondersteund kan worden.
Hoe het ook zij, het is tot op heden onduidelijk is wat met het kunstwerk gaat gebeuren en het is mogelijk onherstelbaar beschadigd.21
Het vinden van een juiste plaats is daarnaast lastig, mogelijk is dit na de herstructurering van het groen beter te overzien.
De aanbeveling is om te kijken of de schade te overzien is en in samenspraak tussen betrokken partijen een realistische en wenselijke bestemming te vinden voor het reliëf.

Mogelijk is herplaatsing mogelijk bij de nieuwbouwplannen of is er ruimte in het museum.

Evert de Graaff :  bronnen, cookies  & privacy  ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Emmeloord, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk, monumenten,