Array

Array

 • Titel: Gedenksteen Veteranendag
 • Plaats: Harmen Visserplein
 • Materiaal: beton
 • Geplaatst: 2014

De Nederlandse Veteranendag is in 2005 voor het eerst gehouden.
In eerste instantie op 29 juni  (geboortedag Prins Bernhard), maar vanaf 2009 op de laatste zaterdag in juni.

De eerste Veteranendag in Noordoostpolder was in 2009.

Omdat het in 2014  70 jaar gelden was dat de razzia 1944 in de Noordoostpolder had plaatsgevonden, is de Veteranendag Noordoostpolder uitgesteld tot 15 november 2014.
Tijdens deze herdenking zijn beide tegels onthuld door de voorzitter van het Landelijke Veteranenplatform, brigadegeneraal buiten dienst  Hein Scheffer.

 • Titel: Gedenksteen bevrijding Noordoostpolder
 • Plaats: Harmen Visserplein
 • Materiaal: rvs
 • Geplaatst: 2005

17 april 1945  was voor de Noordoostpolder de dag van de bevrijding.
De oprukkende geallieerden sloegen de Noordoostpolder over omdat de Duitsers al gevlucht waren.
Albert Knipmeijer,  als Commandant der N.B.S. droeg het gezag over aan landdrost Smeding, de hoogste vertegenwoordiger van het burgerlijk bestuur.

Deze overdracht vond plaats voor het tijdelijke raadhuis op het enige plein dat Emmeloord toen had.
Smeding gaf dit plein later die maand de naam Knipmeijerplein.
Na een half jaar kwam Knipmeijer erop terug. Hij was van mening dat de eer moest gaan naar Harmen Visser. Aldus geschiedde.

Een jaar later werd op Bevrijdingsdag, 17 april 1946  een bevrijdingsboom geplant op het Harmen Visserplein.

Veteranendag-onthulling.jpg

Op het Harmen Visserplein zijn meerder monumenten die de herinnering hoog houden aan de Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog:

 1. De Onderduikersbank
 2. Gedenksteen Veteranendag met daarnaast de
 3. Gedenksteen Bevrijding van de Noordoostpolder
 4. Gedenkplaat A.J. Knipmeijer
 5. Bevrijdingsboom

Leeuwarder courant 29-02-1972


EMMELOORD — Binnen enkele weken komt een einde aan een stukje „historisch Emmeloord”. Het eerste „centrum” van de plaats, het Harmen Visserplein, ondergaat zulke grote veranderingen dat niets er van straks terug te vinden zal zijn. Met het gereedkomen van het stadskantoor zullen het voorlopige houten raadhuis en het daarnaast staande, eveneens houten DX 7 verdwijnen. De fa. Visser uit Sint Nicolaasga die de hele zaak heeft gekocht, zal er wel weg mee weten.
Naar we vernamen zijn er al verschillende gegadigden voor gebouwen én inventaris. Het houten raadhuis kwam in 1943 vanuit de Wieringermeer naar Emmeloord, dat toen dorp A heette. Het werd bureau van de rijkspolitie, tevens distributiekantoor. In 1949 kwamen de ambtenaren van het openbaar lichaam
„de Noordoostelijke Polder” en werd het min of meer officieel tot voorlopig” raadhuis gebombardeerd. De politie verhuisde toen naar het grootste gebouw aan het Harmen Visserplein de zetel van de Directie Wieringermeer, DX 6. DX was de afkorting van Districts-Kantoor. Die waren in de kolonisatieperiode gevestigd in Lemmer (DX5), Kuinre (DX4), Vollenhove (DX3), Ramspol (DX2) Kampen (DX1) en Emmeloord DX6 en DX7.
Alleen DX 7 herinnert nog aan de periode van die districtskantoren, waar de lonen werden berekend en uitbetaald, waar de landbouwkundige opzichters en de ingenieurs vergaderden Kortom, waar de vele activiteiten van de directie plaats hadden.
In DX 7 zetelde oorspronkelijk de bouwkundige afdeling van de directie. Na het verdwijnen van DX 6 werd het politiebureau en toen ook de Heilige Hermandad een eigen permanent gebouw betrok, werd er van alles in ondergebracht. Het bureau public relations, de  schooladvies en -begeleidingsdienst, afdeling jeugdzaken en de woningbouwvereniging. Al deze diensten gaan nu weer naar elders; de woningbouwvereniging bijvoorbeeld naar kantoren In het flatgebouw Nijenbeek.

Nog deze week wordt met de afbraak van DX 7 begonnen; het raadhuis volgt eind volgende maand. Het archief van het raadhuis is reeds „verhuisd” naar het stadskantoor. Daarna wordt met de reconstructie van het plein rondom het stadskantoor begonnen. Een reconstructie, waarin ook de oudste bakkerij van Emmeloord wordt betrokken. Bakkerij Braaksma is aangekocht door de heer J. Westendorp („Japie”) die er zijn van alles en nog wat-kleding in gaat verkopen. De bakkerij wordt vrijwel geheel afgebroken en in een het nieuwe Harmen Visserplein waardige stijl, herbouwd.
Het Harmen Visserplein, Emmeloords oudste kern, genoemd naar Harmen Visser die in de bevrijdingsdagen bij Schoterzijl om het leven kwam, zal onherkenbaar veranderen. Het enige dat er nog aan zal herinneren is de nooit goed uit de kluiten gekomen bevrijdingsboom voor de gemeentelijke leeszaal. Als die tenminste de vernieuwingsdrang in dit oude stukje Emmeloord overleeft.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.