Vindplaatsen vliegtuigwrakken en scheepswrakken in het drooggevallen Fevoland.

crashpalen, vliegtuigwrakken en scheepswrakken in Flevoland

Wat betekenen die palen met die rode schepen en vliegtuigen ?

In de pas drooggevallen Noordoostpolder stuitte men al snel op de restanten van vergane schepen en neergestorte vliegtuigen. Deze bijzondere vondsten zijn gemarkeerd met herdenkingspalen.

  • De ‘ crashpalen’  markeren de tijdens de tweede wereldoorlog neergestorte vliegtuigen en zijn in de Noordoostpolder  door Stichting Ongeland in kaart gebracht en in Zuidelijk Flevoland door 4meiherdenkingdronten.nl.
  • De gevonden vergane schepen uit de tijd van de Zuiderzee zijn in kaart gebracht door Batavialand  en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Flevoland.

Colofon

Portal Emmeloord doet geen historisch onderzoek. Ik toon hier slechts de bevindingen van St. Ongeland.
Meerdere mensen / instanties verrichten onderzoek en hebben daardoor soms een andere kijk op deze materie.
Teunis Schuurman – van de website  PATS  doet al jaren zeer gepassioneerd en gedegen onderzoek.
Historisch Marknesse  heeft zeer interessant deelonderzoek en verzorgen gastlessen op diverse scholen .
Ook nopinoorlogstijd.nl  is actief op dit gebied en  Hans Hollestelle verzorgt lezingen over alle vliegtuigencrashes in de Noordoostpolder.
Ook wordt er van buiten onze gemeentegrenzen bestaand onderzoek vertaald, beetje veranderd en opnieuw gepubliceerd; daar verwijs ik niet naar. 

Vliegtuigwrakken
Noordoostpolder
bron: St. Ongeland
Vliegtuigwrakken
Oostelijk Flevoland
bron:  4 mei Herdenking Dronten
Scheepswrakken
bron:  www.verganeschepen.nl
Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,