Wapen - 20170730_161747.jpg

Het wapen van Ens

  • Wapenschild Ens
  • Plaats: Baan
  • Materiaal: beton
  • geplaatst: 1993
Wapen - 20170730_161801.jpg

Het wapen van Ens.

Het wapen van Ens.

Uit het archief van het klooster Werten, gelegen in het Duitse ruhrgebied, blijkt dat de naam van het dorp Ens voor het eerst genoemd wordt in het jaar 793.
Ens heette toen Enedsae, hetgeen eendenzee betekent.
Het was gelegen op de zuidpunt van het eiland Schokland.

Uit manuscripten uit 1695 blijkt dat Ens toen al een eigen wapen had. de vogels en eenden met afgeknotte snavels en poten, merletten genaamd, mochten gebruikt worden door ridders die ten strijde trokken en gewond terugkwamen.

Voor het wapen van Ens is het niet onwaarschijnlijk dat de merletten herinneren aan de overzeese tochten van de bewoners van het toen strategisch gelegen Ens.

ter gelegenheid van het 1800 jarig bestaan van de naam Ens heeft de vereniging Dorpsbelang in 1993 deze muur met wapen geplaatst.