waterput-1.jpg

Als je het paadje afloopt kom je op de volgende terp, genaamd De Zuidert, of Zuiderbuurt.
Hier vind je een klein huisje en een waterput.
Deze waterput heeft lange tijd zoet water  gegeven. En dat was bijzonder op een eiland midden in de zoute Zuiderzee.
Dat lukte soms door de juiste diepte onder zand en kleilagen, of misschien exact op een adertje van de vroegere Vecht die hier liep.
Drinkwater was kostbaar. Men verzamelde het via waterputten, regenwater of het werd aangevoerd per schip.

Verwacht geen echoput. De waterpunt is gereconstrueerd. Weinig origineel dus.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek