waterput.jpg

Waterput voor vroege bewoners.

Op enkele plaatsen op het museumterrein zijn nog (restanten) van waterputten te vinden.