Flevopoort.jpg

Waterwolf (drieluik) van Nicolas Dings, bestaande uit : VOET – WOLF en WATERDRAGER

Titel: Waterwolf (drieluik)

Kunstenaar: Nicolas Dings

Plaats: School Friese Poort

Materiaal: staal / terrazzo / brons

Geplaatst: 2004

Over het kunstwerk

ROC.pngHet werk bestaat uit drie werken die in opdracht van ROC de Friese Poort ontworpen zijn ter ere van de nieuwe vestiging.
De Voet, Waterwolf en Waterdrager is een drieluik van elementen die verwijzen naar de functie van de school.
De losse beelden zijn als een verhaallijn langs het gebouw in de tuin gesitueerd.
De kunst kwam tot stand met advies en begeleiding van de Stichting Kunst en Bedrijf Amsterdam
en met een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds.


Wat is een waterwolf:

Waterwolf is een animalisering van de zee en grote meren als de vreter van land.
Een animalisering is een stijlfiguur waarbij een niet-levend iets wordt voorgesteld als iets levends.
Wanneer de voorstelling een mens betreft, wordt gesproken van personificatie.

Voorbeelden zijn:

  • Waterwolf als bijnaam van de Haarlemmermeer.Joost van den Vondel vond bijvoorbeeld al dat Die ‘wrede Waterwolf’, die ook Amsterdam bedreigde, met vereende krachten bestreden moest worden: dat was hij (Vondel) met Leeghwater eens. Door deze waterwolf van de Haarlemmermeer verdwenen in 1591 en 1611 de dorpen Vijfhuizen, Nieuwerkerk en Rietwijk.
  • Ook de Braakman wordt wel waterwolf genoemd, omdat dit water ontstond door een opeenvolging van stormvloeden in de 14e en 15e eeuw, onder andere de eerste en tweede Sint-Elisabethsvloed.

In oude tijden maakte men kinderen bang met de waterwolf, om het spelen aan het water tegen te gaan.


wolf.jpg

Waterwolf

Het is een in steen (rood terrazzo) uitgehouwen silhouet van een wolf die naar de maan huilt.
In de 16e en 17e eeuw werd een overstroming aangekondigd als ’de waterwolf komt’.
Deze wolf staat ook symbool voor de overwinning op water door menselijk ingrijpen.
Tegelijkertijd verwijst hij naar de kennis die een vakopleiding oplevert waarin geleerd wordt
materie door fysiek en geestelijk ingrijpen te beheersen of om te vormen tot een product.
(NOP mei 2004)


voet.jpg

Voet

Een stenen kom (roze terrazzo=marmerkorrel) met daarop een enorme bronzen voet.
Deze twee elementen staan voor het metriek stelsel en verbeelden als zodanig inhoud- en lengtematen en verwijzen naar de functie van de school.

De bronzen voet is gepatineerd. Dat geeft het brons zijn verweerde uiterlijk.

Patina is een oxidatielaag op metalen voorwerpen. Zo ontstaat buiten een grijsgroene laag op koperen en bronzen voorwerpen, en binnen een diep- oudbruine tint. Het verschil in kleur heeft te maken met de veel agressievere werking van het zuur in regen dan de veel rustiger verlopende oxidatie van het koper met enkel de zuurstof in de lucht. Het vormen van een mooie natuurlijke patinalaag kan tientallen jaren duren. Natuurlijke koperpatina’s bestaan uit basische koperverbindingen (carbonaat, sulfaat en chloride). Bij blootstelling van lood aan de buitenlucht wordt aan het loodoppervlak langzaam en geleidelijk een sterk hechtende en vrijwel onoplosbare oxidelaag gevormd met een zilvergrijze natuurlijke kleur.


waterdrager-wolf.jpg

Waterdrager

Een hoge gestapelde stenen zuil als een Jacobsladder.

Wat is een Jacobsladder: Het woord Jakobsladder komt in de Bijbel niet voor. Het is de benaming van diverse machines die genoemd zijn naar de ladder die volgens Genesis 28:12 het aardoppervlak met de Hemel verbond en die door de aartsvader Jakob gezien werd in één van zijn dromen.

De zuil draait in vijf delen om zijn eigen as. Elk deel, gemaakt van terrazzo (marmerkorrels)  is op een verschillende manier bewerkt en symboliseert als zodanig de handarbeid. Bovenop de zuil staat een bronzen figuur met twee emmers; de waterdrager. Deze figuur staat voor het winnen van land op water, de basis voor Emmeloord.


Waterdrager.38.jpgWaterdrager.17.jpg


Over de kunstenaar

Nicolas Dings.

Geboren in 1953. Hij studeerde aan de Stadsacademie Maastricht en de Rijksacademie Amsterdam.
Werk van hem wordt regelmatig in binnen- en buitenland geëxposeerd.
De motieven in de kunst van Nicolas Dings zijn veelal ontleend aan de beeldtaal van de westerse kunstgeschiedenis en de (christelijke) iconografie.
Figuratieve elementen in combinatie met geometrische vormen met nieuwe betekenissen.
Van Nicolas Dings is een boek verschenen waarin ook de werken uit Emmeloord zijn opgenomen.