Werk aan de weg

Herinrichting De Deel

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

De werkzaamheden op de Deel in Emmeloord verlopen voorspoedig zodat parkeren op de grote Deel sinds 26 juli weer mogelijk is.

De Kleine Deel

Na de bouwvakvakantie, dat is op 19 augustus, begint de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Kleine Deel. De bestrating wordt dan opgebroken en kabels en leidingen verlegd. Parkeren op de Kleine Deel is vanaf 19 augustus niet meer mogelijk. De bedrijven en winkels blijven gewoon bereikbaar. Ook het busstation blijft bereikbaar. Wel kunnen buspassagiers tijdens de werkzaamheden enige overlast ervaren.

Horecapaviljoen

Om de bouw van het horecapaviljoen mogelijk te maken wordt een gedeelte van de Kleine Deel gereserveerd voor bouwopslag en werkruimte.

Heeft u vragen of opmerkingen?

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld enige hinder opleveren. Uiteraard zorgt de aannemer ervoor dat dit tot een minimum beperkt blijft. Heeft u desondanks vragen over deze werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder, de heer. A. Faber, telefoonnummer 06-10371726.

Op de planning

  • Rotonde Espelerweg – Nieuwlandenlaan: oktober 2019
  • Nagelerstraat tussen Leeuwenkruising en Nagelerbrug: tweede helft 2019

Herinrichting Nagelerstraat

Schets nieuwe situatie Nagelerstraat

Gemeente Noordoostpolder gaat de Nagelerstraat opnieuw inrichten. Op maandag 16 september starten de voorbereidende werkzaamheden. De riolering wordt vervangen en de weg krijgt een nieuw uiterlijk. De fietspaden worden gescheiden van de rijbaan, de oversteek ter hoogte van de Lidl wordt vernieuwd en de voorrangssituatie verandert. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en vlotte doorstroming van auto’s, fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd

In fase 1 wordt de Nagelerstraat ter hoogte van de Meeuwenkant/Kampwal tot net voor de Baardmezenstraat aangepakt. Hierbij nemen we ook delen van de zijwegen mee (Smeden en Plevierenstraat). De voorbereidende werkzaamheden starten op 16 september. Fase 2 start in januari, waarbij het resterende deel tot aan de Nagelerbrug, inclusief delen van de zijwegen (Baardmezenstraat en Bouwerskamp) worden aangepakt.

Van 23 september tot 13 december is een deel van de Nagelerstraat afgesloten

Het gaat om het deel vanaf de Korte Dreef/Lange Dreef tot aan de Baardmezenstraat. Verkeer wordt omgeleid via de Bouwerskamp en de Nijverheidsstraat richting de Urkerweg/Korte Dreef.


Fietspad Nagelerstraat klaar

bron: de Noordoostpolder

De contouren van de nieuwe Nagelerstraat worden zichtbaar (© NDC/Cees Walinga)

Emmeloord – De contouren van de nieuwe Nagelerstraat in Emmeloord worden langzaam zichtbaar.
Al duidelijk is te zien dat het fietspad aan de kant van de Lidl gescheiden ligt van de hoofdrijbaan. Het riool is gelegd en de nieuwe weg wordt uitgezet. De drukke oversteek ter hoogte van de Lidl wordt vernieuwd en ook de voorrangssituatie verandert hier. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en vlotte doorstroming van auto’s, fietsers en voetgangers. Het werk aan de weg is 23 september begonnen en met 13 december klaar zijn. Begin volgend jaar wordt het gedeelte tot de Nagelerbrug aangepakt, inclusief delen van de zijwegen (Baardmezenstraat en Bouwerskamp).

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier