zeewering.jpg

8 – Restant houten zeewering

Schokland was voor een groot deel voorzien van een houten zeewering.
Na het droogvallen in 1942 werd de zeewering vrijwel helemaal afgebroken.
De palen werden deels hergebruikt bij de ontginning van de polder.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er grote materiaal schaarste.
Van de houten palen van Schokland werden ondermeer noodbruggen bebouwd.

zeewering-detail.jpg

foto Dominicus Johannes Bergsma

foto: Dominicus Johannes Bergsma

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier