De ziekenhuizen van Emmeloord  

Welke 2 ziekenhuizen had Emmeloord :

MC IJsselmeerziekenhuizen

Dr. Jansencentrum Emmeloord

Onderdeel van de MC Groep  is (was) een algemeen ziekenhuis op vier locaties:

  1. MC Zuiderzee (Lelystad)
  2. MC Emmeloord
  3. MC Dronten.
  4. Polikliniek Urk

Niet te verwarren met Het Flevoziekenhuis in Almere

De naam van het ziekenhuis in Emmeloord is het Dr. Jansencentrum. Het ziekenhuis is in 1964 gebouwd en vernoemd naar Dr. J.H. Jansen, kort na de oorlog de eerste huisarts in de Noordoostpolder.

Locatie: Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord

De Antonius Zorggroep

Het Antonius ziekenhuis in EmmeloordAntonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met twee locaties in Sneek en in Emmeloord én Thuiszorg Zuidwest Friesland met 36 buurtgerichte zorgteams.

Lokatie: Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord

Meer luchtfoto’s

Hoe kwam Emmeloord aan 2 ziekenhuizen ?

 
onze eigen Polder soap :

De ellende begint in 1989 met de fusie van het Dokter  J.H. Jansenziekenhuis (160 bedden)  en het Zuiderzeeziekenhuis van Lelystad (220 bedden).
Deze samenwerking maakte overigens een einde aan de samenwerkingsverband  met het Kamper stadsziekenhuis De Engelenbergstichting  (vanaf 1975)

De fusie met Lelystad is de uitkomst van een machtsstrijd tussen managers van beide locaties.
Al snel ontmantelt Lelystad het grootste deel van dat in Emmeloord.
Alle financiële reserves verhuizen van de ene polder naar de andere en het Emmeloordse ziekenhuis staat vrij snel goeddeels leeg.
In oktober 2008 wordt duidelijk dat de IJsselmeerziekenhuizen het niet gaan redden.
Ziekenhuisdeskundige Léon Lodewick concludeert: de IJsselmeerziekenhuizen zijn financieel, zorginhoudelijk en bestuurlijk failliet.

Antonius - Antonius ziekenhuis Emmeloord-09-juli-2017-0.jpg

Emmeloord wordt te koop gezet. Geslachtofferd. Het gebouw staat te koop.
Het Antonius Ziekenhuis uit Sneek draait gezond, zoekt expansie en meldt zich als koper van het gebouw.
Zij menen dat er in Emmeloord wél bestaansrecht is voor een streek-ziekenhuis.
Een gezichtverlies voor Lelystad die weigert het gebouw te verkopen aan de concurrent.
“Iedereen mag het gebouw kopen, maar natuurlijk geen ziekenhuis”.

Patiënten in de Noordoostpolder kiezen massaal voor het Antonius Ziekenhuis uit Sneek.
Er hingen spandoeken in Emmeloord met de tekst : ‘NIET NAAR LELYSTAD”.
Als iemand door een ambulance werd opgehaald, werd eerst gevraagd: ‘Lelystad of Sneek?’
De voorkeur was groot en nadat ook de huisartsen hun voorkeur uitspraken voor Sneek besloot Antonius een dependance te bouwen in Emmeloord.  Ook aan de Urkerweg. Een paar honderd meter naast het Dr. Jansencentrum.

Als door een wesp gestoken, gaan de bedden vanuit Lelystad weer op transport naar Emmeloord en begint de MC Groep een heuse concurrentie.
En zo heeft Emmeloord twee ziekenhuizen.

Stugge polder

Na de fusie met Lelystad verdween de naam Dr. J.H. Jansen van het dak.
Het protest was luid  en succesvol. De oude naam kwam terug.

IJsselmeerziekenhuizen

Lelystad failliet.

22 oktober 2018. Emmeloord was er niet rouwig om.

De gemeente Noordoostpolder koopt voor 4,5 miljoen euro het oude Dokter Jansen gebouw.
Antonius Zorggroep gaat daarin ruimte huren.
Ook de huidige huurders mogen in het pand blijven zitten. (tandarts, yoga etc etc)
De Antonius Zorggroep komt er met een afdeling MRI en een afdeling dermatologie.
De huidige polikliniek van de Antonius Zorggroep verderop de Urkerweg blijft voorlopig bestaan.
Over 2 a 3 jaar volgt nieuwbouw en kan de gemeente het pand aan de Urkerweg 1 weer verkopen.

Een einde aan de strijd tussen de twee ziekenhuizen is dus gewonnen door Sneek.
Emmeloord, die toch al weinig van Lelystad moest hebben was niet ongelukkig.

Politiek ging het even broeien.

  1. Het besluit is erg snel genomen. De gemeenteraad voelde zich buitenspel gezet, maar was toch uiterst positief over de aankoop van het Dokter Jansencentrum door de gemeente Noordoostpolder.
  2. Van de claim van een Friese ondernemer uit Heerenveen die ook interesse had in het pand en de gemeente voorkennis verwijt, is de gemeenteraad niet onder de indruk.

Foto’s van mijn zoon Laurens de Graaff. rechtenvrij. hogere resolutie op : link  

Dokter Jansencentrum wordt herontwikkeld tot woonlocatie

14 feb 2020

algemeen - DeNoordoostpolder.png
Emmeloord – Als de plannen voor een gezondheidsplein aan de Urkerweg 4 in Emmeloord – waar de Antonius Zorggroep al een polikliniek heeft – doorgaan, komt de locatie van het Dokter Jansencentrum vrij voor herontwikkeling tot woonlocatie. Dit laat de gemeente Noordoostpolder weten.
Woningen voor verschillende doelgroepen
Voor het herontwikkelen van de locatie van het Dokter Jansencentrum heeft het college van burgemeester en wethouders alvast uitgangspunten opgesteld. Zo moeten eventuele nieuwe plannen rekening houden met de bestaande landschappelijke structuur, met de omgeving en moeten er woningen komen voor verschillende doelgroepen. Zodra duidelijk is wanneer de locatie vrij komt voor herontwikkeling betrekt de gemeente belanghebbenden en belangstellenden bij het ontwikkelproces.

De gemeenteraad buigt zich in maart over de uitgangspunten voor herontwikkeling.

Zorgplein aan Urkerweg 4

Zorgaanbieders in Noordelijk Flevoland willen nog meer de onderlinge samenwerking opzoeken voor een zo breed mogelijk zorgaanbod. Hiervoor willen de zorgaanbieders ook fysiek bij elkaar in de buurt werken op een zogeheten gezondheidsplein met polikliniek, huisartsen en andere zorgverleners. Dit plein moet gebouwd worden op de locatie waar de Antonius Zorggroep al een eigen polikliniek heeft.

Het Dokter J.H. Jansen Ziekenhuis.

Ziekenhuis Emmeloord

Foto vrij van rechten

Het ziekenhuis is in 1964 in gebruik genomen. De architect was Swinkels te Maastricht. De capaciteit telde 150 bedden. Het is gebouwd door Aannemer H. Fokkens uit Velp en kostte ƒ 2.380.000,-

De Noordoostpolder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ontgonnen en in cultuur gebracht door arbeiders uit heel Nederland. Ze groeven kavelsloten en greppels. Dit was zwaar. Sommige arbeiders kregen last van rugklachten. Door slechte hygiëne in de arbeidersbarakken liepen velen griep, dysenterie of schurft op.
Ook brachten arbeiders geslachtsziekten mee van het ‘oude land’.
Sommigen probeerden aan het zware werk te ontkomen door ziekte te simuleren.

Op 15 maart 1943 nam de Directie van de Wieringermeer, die verantwoordelijk was voor het ontginnen en in cultuur brengen van de Noordoostpolder, bij Vollenhove een barak als noodziekenhuis in gebruik. Hier konden eenvoudige ingrepen worden verricht, zoals het zetten van breuken en blindedarmoperaties. Ook konden lijders aan besmettelijke ziekten in de barak in quarantaine worden gehouden. Bovendien konden arbeiders van wie gedacht werd dat zij simuleerden er worden geobserveerd.

Het noodziekenhuis had 48 bedden. In 1944 kwam er een barak bij, zodat de capaciteit verdubbelde. De omstandigheden waren aanvankelijk primitief. Patiënten lagen op strozakken in kribben. De Duitsers vorderden al snel de ambulance. Er was verder een auto zonder motor beschikbaar. Deze moest door een paard worden voortgetrokken. Ook had het noodziekenhuis rijwielbrancards. In 1944 kreeg het ziekenhuis een röntgenapparaat waarmee arbeiders konden worden onderzocht op tuberculose.

Tijdens de oorlog werden niet alleen polderwerkers, maar ook permanente bewoners en bewoners van de randgemeenten in Vollenhove verzorgd. Het noodziekenhuis ontwikkelde zich na de bevrijding tot een klein streekziekenhuis. In 1950 vestigde internist A.W. van Brakel zich er als eerste specialist permanent. In 1956 werd het noodziekenhuis afgebroken. In afwachting van de bouw van een permanent streekziekenhuis liet de Directie aan de Staalstraat in Emmeloord een tijdelijk ziekenhuis bouwen.

Bron : Remco van Diepen, onderzoeker Nieuw Land Erfgoedcentrum

Wie was DR. J.H. JANSEN

In het trappenhuis van het Dr. J.H. Jansen Ziekenhuis in Emmeloord is een plaquette geplaatst ter nagedachtenis aan Dr. J.H. Jansen.

Het ziekenhuis is in 1964 in gebruik genomen. De architect was Swinkels te Maastricht. De capaciteit telde 150 bedden.

Dokter Jansen was kort na de oorlog de eerste huisarts in de Noordoostpolder. Hij kwam om bij een motorongeluk en werd diep betreurd door de bevolking. De modderige wegen in de nieuwe polder leidden toen tot veel verkeersongevallen.

Jansen was huisarts in Emmeloord van 1944 tot 1950. Hij kwam op 3 januari 1944 met zijn echtgenote naar Emmeloord, waar hij werd gehuisvest op hospitaal-aak in de Urkervaart. Hij was verbonden aan de Geneeskundige Polderdienst, maar was niet de eerste arts. Dit was Iwema te Ramspol en dokter Rijkens. In juli 1944 betrok het gezin Jansen een woonhuis aan de Espelerlaan 35. Jansen nam ook Marknesse voor zijn rekening, toen Rijkens naar Indië ging.
In 1949 vestigde hij zich als zelfstandig arts. Jansen overleed aan de gevolgen van een motorongeluk (zie: De Noordoostpolder, 6 oktober 1950).
Het J.H. Jansenziekenhuis in Emmeloord is naar hem vernoemd.

Note bij de bovenste foto:
Vrijdag 13 april 2012 legde de jongste kleinzoon van Dokter J.H. Jansen bloemen namens alle kleinkinderen bij de plaquette in het Dokter J.H. Jansen centrum

Op 13 april 1962 legde Tilly Jansen, een dochter van huisarts Jansen, dan toch de eerste steen voor het Dokter J.H. Jansen ziekenhuis. Op 3 januari 1964 werd de eerste patiënt het ziekenhuis binnengedragen

oogst01g.jpgKunst in en rond het ziekenhuis :

Voor uitgebreide informatie: klik hier

9200000014661612.jpgAmbulance uit klei gevormd
Geschiedenis van de ambulancezorg in de IJsselmeerpolders

pdf document