zoetwaterreservoirs.jpg

20 – Zoetwaterreservoirs en fundament van een woonhuis.

Hoewel Schokland omringd was met water, was schoon drinkwater een schaars artikel.
Op diverse plaatsen op de terp zijn nog restanten van waterputten te vinden.
Het water uit de putten was vaak zilt en vrij ongeschikt als drinkwater.
De zoetwaterreservoirs lagen onder de huizen.
Vers regenwater werd via het dak opgevangen en afgevoerd naar deze stenen opslagbassins.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier