zoetwaterreservoirs.jpg

20 – Zoetwaterreservoirs en fundament van een woonhuis.

Hoewel Schokland omringd was met water, was schoon drinkwater een schaars artikel.
Op diverse plaatsen op de terp zijn nog restanten van waterputten te vinden.
Het water uit de putten was vaak zilt en vrij ongeschikt als drinkwater.
De zoetwaterreservoirs lagen onder de huizen.
Vers regenwater werd via het dak opgevangen en afgevoerd naar deze stenen opslagbassins.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek